Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18904
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Katowice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo śląskie (katowickie)
Tytuł/Title:Ekspozycja polskiej ceramiki artystycznej prawdopodobnie w domu towarowym w Katowicach
Autor/Author:Leonard Idziak albo Halina Holas-Idziakowa
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:175x233 mm (kompozycja); 217x252 mm (fotografia)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Fotografia z prywatnego archiwum małżeństwa fotografików Leonarda Idziaka i Haliny Holas-Idziakowej
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Halina Holas-Idziakowa (15.06.1916 Lwów - 7.02.2014 Bystra (Brenna?)) fotografka. Córka znanego fotografa Józefa Holasa czynnego głównie we Lwowie, a potem w Katowicach, gdzie był właścicielem od ca 1932 znanego zakładu fotograficznego "Foto-Holas". Tam również pracowała artystka wraz z mężem (od 1937) Leonardem Idziakiem. Artystka od 1950 była członkiem ZPAF (Okręg Śląski ZPAF), od 1949 brała udział w licznych okręgowych i ogólnopolskich oraz zagranicznych wystawach, prace w wielu albumach fotograficznych. W 1965 uzyskała tytuł AFIAP / Artiste FIAP (Affilié a la Fédération Internationale de l’Art Photographique) oraz została w 1985 roku Członkiem Honorowym ZPAF. Dokumentowała wraz mężem odbudowę śląskiego przemysłu hutniczego i górniczego, wspólnie też z mężem od ca 1965 zajęła się fotografią barwną, a w latach ca 1970-1995 zajmowała się barwną fotografią reklamową i użytkową. Cenione były jej portrety ludzi pracy, pejzaże o wręcz malarskich ujęciach i akty; zob. Ligocki 1988 s. 31 i ss. 72-73, Fotografowie 1946-2006 ss. 147-148 i inne. - Leonard Idziak także Idziak-Tułacz (17.09.1913 Sosnowiec - 2001 Katowice) fotograf. Pracował w międzywojniu jako profesjonalny fotograf, poślubił Halinę Holas w 1937 i wraz z nią pracował w zakładzie fotograficznym "Foto-Holas" w Katowicach jej ojca Józefa Holasa. Od 1953 był członkiem ZPAF (Okręg Śląski ZPAF), od 1938 brał udział w licznych okręgowych i ogólnopolskich oraz zagranicznych wystawach, prace w wielu albumach fotograficznych. W 1967 uzyskał tytuł AFIAP / Artiste FIAP (Affilié a la Fédération Internationale de l’Art Photographique). Dokumentował wraz żoną odbudowę śląskiego przemysłu hutniczego i górniczego, wspólnie też z żoną od ca 1965 zajął się fotografią barwną oraz zajmował się barwną fotografią reklamową i użytkową. Znakomity pejzażysta, jego twórczość odznaczała się technicznym mistrzostwem i wielką wrażliwością plastyczną; zob. Ligocki 1988 s. 31 i ss. 74-75, Fotografowie 1946-2006 ss. 149-150 i inne
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii (strona verso) czyste. Prawdopodobnie ekspozycja ceramiki w Spółdzielczym Domu Handlowym "Zenit" albo "Skarbek" w Katowicach. Widoczny napis: "WYSTAWA TOW[ARÓW] SPRZEDAŻ PO OTWA[RCIU]". Fotografia pochodzi z większego zestawu fotografii autorstwa katowickich fotografów Leonarda Idziaka i jego żony Haliny Holas-Idziakowej z ich prywatnego archiwum, wykonanych głównie w latach 60. XX w. (mniejszość w latach 50. XX w.) na terenie obecnego województwa śląskiego (głównie Górny Śląsk) przedstawiające przede wszystkim motywy przemysłowe lub infrastrukturę transportową. Większość fotografii niesygnowana, nieliczne sygnowane na odwrocie pieczęcią jednego z dwojga fotografików
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Stadtkreis Kattowitz
Numer katalogowy/Number:i18904
Kategorie tematyczne/Categories:architektura sklepy i składy handlowe wnętrza, gospodarka handel, kultura sztuki plastyczne / architecture interiors/interior/ shops/shop/, culture fine arts, economy commerce / Architektur Geschäfte/Geschäft Inneres, Kultur bildende Künste, Wirtschaft Handel / photography