Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i18968
Typ/Type:dwie ryciny na jednej tablicy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:[VII.] "K.k. Finanz-Landes Directions Gebäude. C.k. dyrekcja finansowa. Gubernial Gebäude."; [VIII.] "Erzbischöfliche Residenz zu Lemberg den 18. Stolica Arcybiskupia we Lwowie, dnia 18"
Autor/Author:Karol Auer
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie pod kompozycją: 1) w lewym dolnym rogu "Auer lith." i w prawym dolnym rogu "Lith. bei P. Piller in Lemberg."; 2) w lewym dolnym rogu "Auer lith." i w prawym dolnym rogu "Lith. Peter Piller in Lemberg.".
Technika/Technique:Litografie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 58x105 mm (kompozycja); 2) 57x110 mm (kompozycja); 316x237 (tablica).
Stan/Condition:Bardzo nieznaczny ubytek lewego górnego rogu tablicy. Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1846-1847 / 1928
Pochodzenie/Origin:Z teki: Lwów przed laty osiemdziesięciu w współczesnych litografiach Zakładów Pillera; opracował Tadeusz Mańkowski. Lwów: Zakłady Graficzne Piller-Neumanna, 1928 tablica [4].
Inf. o Autorze/Information about an Author:Karol Auer (1818 Praga - 1859 Lwów) ceniony litograf oraz rysownik pochodzenia czeskiego, studiował w akademii sztuk pięknych w Wiedniu. Czynny w Polsce w latach ca 1837-1858, związany ze Lwowem i oficyną Piotra Pillera od ca 1837 na którego zaproszenie przybył do Lwowa i w oficynie zastąpił Antoniego Langego (także potem raczej okazjonalnie związany z oficyną Marcina Jabłońskiego), wykonujący głównie widoki miast Galicji m.in. do albumów "Galicja w obrazach" (1837-1838) i "Widoki Lwowa" (1835-1842), nadto do czasopism "Lwowianin" (1835-1842) i do "Dziennika Mód Paryskich" (1840-1848) w tym liczne wg własnych rysunków, litografował także portrety i sceny religijne; zob. SAP t. 1 s. 44, SPKP 1972 ss. 20-21, Opałek 1958 ss. 55-59 (z błędami), AKL t. 5 ss. 614 oraz https://art.lviv-online.com/karl-auer/ dostęp 31.10.2020.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz tekst w kserokopii z części opisowej teki. Nowe odbitki ze starych płyt nieużytych w epoce (to pierwsze odbitki z tych płyt!) wykonane wg rysunków z lat około 1846-1847. Nakład teki 250 egz. VII - dawny konwent jezuicki z początku XVII wieku, urzędy od 1782. VIII - pałac arcybiskupi 1842-1844, odnowiony 1866.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i18968
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura rezydencje urzędy / architecture offices/office rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz Ämter/Amt / lithograph / Lithographie