Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19037
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:[Wrocław - ulica Wita Stwosza i kościół św. Wojciecha] "Prospectus versus Templum S. Alberti Vratislaviae. Prospect gegen S. Albrechts Kirchen in Breßlaũ."
Autor/Author:Wg Carl Remshart na podstawie Friedricha Berhnarda Wernera
Sygnatura/Signature:Ilustracja niesygnowana na płycie, sygnowana typograficznie pod kompozycją po lewej stronie: "F. B. Werner del. Carl Remshart sculpsit [...]".
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:103x165 mm (kompozycja), 147x220 mm (tablica).
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, na odwrocie tablicy ślad po starym zalaniu, w kompozycji bardzo nieznaczna plamka, bardzo nieznacznie uszkodzony dolny margines tablicy.
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: F. G. Adolf Weiß: Chronik der Stadt Breslau von ser ältesten bis zur neuesten Zeit. Breslau: Verlag von Max Woywod, 1888 tablica po s. 211.
Literatura/Literature:Zob. Ikonografia Wrocławia t. 1 s. 76 poz. 63 (gdzie pełny opis ryciny); Czerner 1989 poz. 111
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rycina przedstawia widok Wrocławia z ul. Wita Stwosza, kościołem Dominikanów pw. Św. Wojciecha, pałac miejski Schlegenbergów i Scheyvoglów. Poszczególne budynki opatrzone numerami. Pod kompozycją legenda przedstawienia. Po lewej w języku łacińskim: 1. Vetus Schlegenbergiana Domus. 2. Templum S. Alberti PP. Dominicanoru[m]. 3. S. Ceslai Sacellum. 4. Introitus ad viculum Glob. angularem. 5. Domus Schreyvogeliana. 6. Caupona ad insigne rami pinus. Po prawej w języku niemieckim: 1. Alt Schlegenbergische Haũß. 2. S. Albrechts Kirch der PP. Dominicaner. 3. S. Ceßlai Capelle. 4. Eingang zũm Kũgel Zipffel gäßlen. 5. Scheÿvoglische Haũß. 6. Kretschem / Haũß zũm Kühnaste. Reprodukcja akwaforty wydanej w Augsburgu przez Martina Engelbrechta w 1736 roku.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i19037
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły rezydencje / architecture churches/church rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Kirchen/Kirche Residenzen/Residenz / table (figure) / Druck