Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i19038
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:[Wrocław - widok ewangelickiego kościoła Św. Marii Magdaleny] "Prospectus secundi Templi primarii Evangelicorum S. Mariæ Magdalenæ, cum vicina regione Vratislaviæ. Prospect der andern Evangelischen Haũpt Kirchen zũ S. Maria=Magdalena u: selbiger gegend in Breßlaũ."
Autor/Author:Wg Carl Remshart na podstawie Friedricha Berhnarda Wernera
Sygnatura/Signature:Ilustracja niesygnowana na płycie, sygnowana typograficznie pod kompozycją po lewej stronie: "F. B. Werner del. Carl. Remshart sculps. [...]".
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:112x177 mm (kompozycja), 140x221 mm (tablica).
Stan/Condition:Ilustracja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczny ubytek prawego górnego rogu tablicy.
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: F. G. Adolf Weiß: Chronik der Stadt Breslau von ser ältesten bis zur neuesten Zeit. Breslau: Verlag von Max Woywod, 1888 tablica po s. 346.
Literatura/Literature:Zob. Ikonografia Wrocławia t. 1 ss. 76-77 poz. 65 (gdzie pełny opis ryciny)
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rycina przedstawia widok Wrocławia - z katedrą kościoła polsko-katolickiego (dawnego ewangelickiego kościoła farnego Św. Marii Magdaleny), ul. Wita Stwosza oraz pałacem miejskim Schlegenbergów oraz z konduktem pogrzebowym. Poszczególne budynki opatrzone numerami. Pod kompozycją legenda przedstawienia. Po lewej w języku łacińskim: 1. Templum S. Mariœ Magdalenœ. 2. Altissimus pons in Silesia. 3. Comit. / Schlegenbergensis Domus. 4. Gymnasium. 5. Bibliotheca. Po prawej w języku niemieckim: 1. Kirche S. Maria Magdalena. 2. Die Höchste Brücke in Schlesien. 3. Gräffl: Schlegenberg. / Haũß. 4. Das Gymnasium. 5. Die Bibliothec. Reprodukcja akwaforty wydanej w Augsburgu przez Martina Engelbrechta w 1736 roku.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i19038
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły rezydencje ulice zbory / architecture churches/church congregations/congregation rezydencje/residences, manors/residence, manor streets/street / Architektur Kirchen/Kirche Residenzen/Residenz Straße evangelische Kirchen/evangelische Kirche / table (figure) / Druck