Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19042
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:[Rynek, pierzeja zachodnia / Kurfürstenseite] "Prospectũs tertia pars Circuli sive Fori Vratislaviensis versus domum Staticam s. plateam Viadrinam spectanda. Prospect des Dritten Theil des Ringes in Breßlaũ gegen der Waag ũnd Oder Gassen anzũsehen."
Autor/Author:Wg Carl Remshart na podstawie Friedricha Berhnarda Wernera
Sygnatura/Signature:Ilustracja niesygnowana na płycie, sygnowana typograficznie pod kompozycją po lewej stronie: "F. B. Werner del. Carl Remshart sculpsit [...]".
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:102x169 mm (kompozycja), 144x221 mm (tablica).
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznacznie poplamiony dolny margines tablicy.
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: F. G. Adolf Weiß: Chronik der Stadt Breslau von ser ältesten bis zur neuesten Zeit. Breslau: Verlag von Max Woywod, 1888 tablica po s. 494.
Literatura/Literature:Zob. Ikonografia Wrocławia t. 1 s. 77-78 poz. 68 (z pełnym opisem ryciny)
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rycina przedstawia widok Wrocławia - Rynek, pierzeja zachodnia (tzw. Strona Siedmiu Elektorów, Kurfürstenseite). Poszczególne budynki opatrzone numerami. Pod kompozycją legenda przedstawienia. Po lewej w języku łacińskim: 1. Domini de Ohl et Adlers – Cron Domus. 2. ad 7 Electores. 3. Domus Doct. Wolfÿ. 4. ad Solem aureum. 5. Domus Goldamriana. 6. ad Aquilam auream. 7. Templum primarium Evangelicorum S. Elisabethæ. 8. Domus Zygostatica. 9. D[omi]ni / de Jons ædes. 10. Domus Schmetteriana. Po prawej w języku niemieckim: 1. Herrn von Ohl ũnd Adlers Cron Haũs. 2. Zũn 7. Chũrfürsten. 3. Der Zeit H [abbrev.]: D. Wolfs Haũs. 4. Zũr goldnen Sonne. 5. Goldamrische Haũs. 6. Zũm goldne[n] Adler. 7. Elisabeth Haũpt Kirch. 1. Evangel: 8. Die Waage. 9. Herrn von / Jons behaũsung. 10. Das Smetter Haũs. Reprodukcja akwaforty wydanej w Augsburgu przez Martina Engelbrechta w 1736 roku.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i19042
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rynki, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe / architecture market squares/market square, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme / Architektur Ringe/Ring, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene / table (figure) / Druck