Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19045
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:[Wrocław - rynek, pierzeja północna / Naschmarkt] "Prospectus quarto partis Circuli et Fori Vratislaviensis per forum cupedinarium versus plateam Albrechtianam spectandi. Prospect des vierten Theils vom Marckt oder Ringe Zũ Breßlaũ den Naschmarckt hinaũf ge=gen der Albrechts Gassen Zũsehen."
Autor/Author:Wg Carl Remshart na podstawie Friedricha Berhnarda Wernera
Sygnatura/Signature:Ilustracja niesygnowana na płycie, sygnowana typograficznie pod kompozycją po lewej stronie: "F. B. Werner del. Carl Remshart sculpsit. [...]".
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:103x170 mm (kompozycja), 140x222 mm (tablica).
Stan/Condition:Ilustracja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznacznie uszkodzone marginesy tablicy.
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: F. G. Adolf Weiß: Chronik der Stadt Breslau von ser ältesten bis zur neuesten Zeit. Breslau: Verlag von Max Woywod, 1888 tablica po s. 692.
Literatura/Literature:Zob. Ikonografia Wrocławia t. 1 s. 78 poz. 69 (z pełnym opisem ryciny); Czerner 1989 poz. 124
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rycina przedstawia widok Wrocławia - Rynek, pierzeja północna (tzw. Targ Łakoci; Naschmarkt). Poszczególne budynki opatrzone numerami. Pod kompozycją legenda przedstawienia. Po lewej w języku łacińskim: 1. Dn. de Blanckenhagen œdes. 2. Dn. Baronis Schlichtingÿ domus. 3. Domus / Neumanniania. 4. Pharmacopolium in foro cupedinario. 5. Introitus ad pontem fabrorum. 6. Accessus ad plateam Albrechtianam. 7. ad canem aureum 8. S. Mariæ Magdalenæ Templum, alterum primarium Templ. Evang. 9. Schmetteriana dom. Po prawej w języku niemieckim: 1. Herrn von Blanckenhagens behaũsung. 2. Herrn Baron Schlichtings Haus 3. Das Neũmannische Haũs. 4. Die Naschmarckt Apotheck. 5. Eingang Zu Schmi= de Brücken. 6. Eingang Zũr Albrechts Gassen. 7. Zũm Goldnen Hũnd. 8. S. Maria Magdalena. 2. Haũpt Kirch der Evangel: 9. Schmetter Haũs. Reprodukcja akwaforty wydanej w Augsburgu przez Martina Engelbrechta w 1736 roku.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i19045
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rynki / architecture market squares/market square / Architektur Ringe/Ring / table (figure) / Druck