Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19048
Typ/Type:dwa druki (ilustracje) na jednej tablicy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:[1] [Brama Ceglarska] "Das Ziegelthor."; [2] [Brama Mikołajska] "Das Nikolaithor."
Autor/Author:Wg Friedrich Gottlob Endler na podstawie własnych rysunków
Sygnatura/Signature:Ilustracje niesygnowane (nie zachowano sygnatur na oryginalnych rycinach).
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 70x104 mm; 2) 77x103 mm (kompozycja), 222x145 mm (tablica).
Stan/Condition:Ilustracje w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: F. G. Adolf Weiß: Chronik der Stadt Breslau von ser ältesten bis zur neuesten Zeit. Breslau: Verlag von Max Woywod, 1888 tablica po s. 904.
Literatura/Literature:Zob. Ikonografia Wrocławia t. 1 z ilustracjami (z pełnym opisem ryciny): 1) s. 129 poz. 172; 2) ss. 129-130 poz. 173; 1) Czerner 1989 poz. 91.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Ryciny przedstawiają widoki Wrocławia - 1) Brama Ceglarska; 2) Brama Mikołajska. Reprodukcje akwafort z miedziorytem z 1807 publikowanych w: Der Breslauische Erzähler. Eine Wochenschrift. R. 8 z 1807: 1) nr 19 tablica po s. 288 i 2) nr 17 tablica po s. 17.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i19048
Kategorie tematyczne/Categories:architektura bramy fortyfikacje mosty / architecture bridges/bridge fortifications/fortification gates/gate / Architektur Brücken/Brücke Festungen/Festung Tore/Tor / table (figure) / Druck