Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19049
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:[Rynek - pierzeja zachodnia / Westseite] "Perspectivischer Abriß der berühmten Wolle-Schaare in Breslau."
Autor/Author:Wg Georg Paul Busch na podstawie Friedricha Berhnarda Wernera
Sygnatura/Signature:Ilustracja niesygnowana na płycie, sygnowana typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "F. B. Werner Siles. delin." i po prawej stronie "G.P. Busch fec. Berolini"
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:94x165 mm (kompozycja), 138x222 mm (tablica).
Stan/Condition:Ilustracja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznacznie uszkodzone rogi, prawe rogi tablicy z niewielkimi ubytkami.
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: F. G. Adolf Weiß: Chronik der Stadt Breslau von ser ältesten bis zur neuesten Zeit. Breslau: Verlag von Max Woywod, 1888 tablica po s. 1008.
Literatura/Literature:Zob. Ikonografia Wrocławia brak
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rycina przedstawia widok Wrocławia - Rynek - pierzeja zachodnia / Ring: Westseite / Paradeplatz / Kurfürstenseite. Poszczególne budynki opatrzone numerami. Pod kompozycją legenda przedstawienia w języku niemieckim: 1. Freyers Ecke. / 2. die Kaufmanns Börse auf / dem Saltz-Ring. / 3. Herrn Hauptmann Brigers Haus / 4. Hr. Schultzens Haus / 5. Hr. von Ohls Haus. / 6. die 7 Chur-Fürsten. / 7. das Riemersche Haus / 8. das Exnerische Haus. / 9. das Goldamrische Haus. / 10. zum güldenen Adler. / 11. das Müllerische Haus. / 12. das sogenante Köllnische Haus. / 13. das Gerbhardische Haus. / 14. S. Elisabeth, Evangel. Haupt-Kirche / 15. die grosse Waage. Reprodukcja akwaforty
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i19049
Kategorie tematyczne/Categories:architektura place, etnografia targi i jarmarki, odpusty / architecture squares/square, ethnography markets and fairs/market and fair / Architektur Plätze/Platz, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt / table (figure) / Druck