Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01847
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olesko / Олесько
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"ZAMEK W OLESKU. MIEJSCE URODZENIA JANA III."
Autor/Author:Ignacy Chełmicki wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "I. CHEŁMICKI" i monogramem wiązanym "AG".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:197x243 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamki na marginesach.
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Łoski: Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. Warszawa: nakładem autora, 1883 tablica nr 54.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ignacy Chełmicki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1882, znany z przeszło 100 prac, rytował dla różnych czasopism; zob. SAP t. 1 s. 312 i materiały własne.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz tekst w kserokopii. Rzadka rycina. Zamek zbudowany na początku XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów, rozbudowany przez Jana Daniłowicza w końcu XVI w. na rezydencję renesansową z zachowaniem wcześniejszego układu przestrzennego, miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego, we władaniu Sobieskich, potem Rzewuskich, po II wojnie światowej zniszczony, ponownie odbudowany, obecnie muzeum; zob. Tokarski 2000 t. 1 ss. 146-147 z ilustracją.
Cena/Price:290
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i01847
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving / Holzstich