Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01857

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Syców
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Oleśnica województwo dolnośląskie (kaliskie) gmina Syców
Tytuł/Title:"Syców Widok z pl. Wolności na kościół 36-6103 3505/90"
Autor/Author:Stefan Arczyński
Sygnatura/Signature:Fotografia na odwrocie sygnowana pieczęcią autora.
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:107x150 mm.
Stan/Condition:Fotografia w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po spinaczu na górnym marginesie i bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów fotografii.
Datowanie/Dating:Lata 60. XX w.
Pochodzenie/Origin:Fotografia wykonana na potrzeby Biura Wydawniczego RUCH do produkcji pocztówek (egz. archiwalny).
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stefan Arczyński (ur. 31.07.1916 Essen) wrocławski fotograf, członek ZPAF od 1951 (członek honorowy ZPAF od 2005), uczył się fotografii od 1934 pracując w niemieckich zakładach fotograficznych, do Polski przyjechał w 1946, otworzył zakład fotograficzny w Kamiennej Górze, w 1950 przeniósł się do Wrocławia, od 1951 wykonuje wolny zawód artysty fotografika. Poza fotografią krajobrazową w kręgu zainteresowań jest również portret, architektura, reportaż, architektura przemysłowa, brał udział w licznych wystawach, liczne albumy fotograficzne (głównie Dolny Śląsk), także pocztówki, foldery i plakaty; zob. obszerny biogram Fotografowie 1946-2006 ss. 28-29, nadto biogram fotografa w Wikipedii.
Uwagi/Comments:Na odwrocie fotografii odręczny wydawniczy opis z epoki długopisem.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Landkreis Groß Wartenberg
Numer katalogowy/Number:i01857
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły panoramy place, gospodarka komunikacja komunikacja miejska autobusy / architecture churches/church panoramas/panorama squares/square, economy communication municipal transportation buses/bus / Architektur Kirchen/Kirche Panoramas/Panorama Plätze/Platz, Wirtschaft Verkehrswesen Stadtverkehr Autobüsse/Autobus / photography