Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01858
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olkusz powiat / Ojców / Rabsztyn / Smoleń / Sułoszowa (Pieskowa Skała)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Rabsztyn - powiat Olkusz województwo małopolskie (katowickie) / Smoleń - powiat Zawiercie województwo śląskie (katowickie) gmina Pilica / Ojców i Sułoszowa (Pieskowa Skała) - powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Skała / gmina Sułoszowa
Tytuł/Title:"26. POWIAT OLKUSKI GUB. KIELECKIEJ. Zamek w Ojcowie. Ruiny zamku w Rabsztynie. Ruiny zamku w Smoleniu. Zamek w Pieskowej Skale i Maczuga Herkulesa."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:269x189 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, w kompozycji bardzo nieznaczna wydawnicza wada papieru, bardzo nieznaczne uszkodzenia dolnego marginesu tablicy (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 26.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Literatura/Literature:Pieskowa Skała - Mikołajski 2013 nie notuje.
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz cztery ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 26) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss.44-46. Ówczesny powiat olkuski obejmował częściowo obszar obecnych powiatów zawierciańskiego i dąbrowskiego (Sławków). Ojców - zamek rycerski, XIII w., rozbudowany w 2. poł. XIV w. i 1660, w ruinie, zachowana m.in. wieża bramna i ośmioboczna baszta; zob. Atlas zabytków s.437. Pieskowa Skała - zamek renesansowy, ok. 1542-1544, dla Stanisława Szafrańca i ok. 1580, z wykorzystaniem murów zamku gotyckiego z pocz. XVI w., rozbudowany po 1640 dla Zebrzydowskich, odbudowany ok. 1780 i 1866-1877, restaurowany 1948-1964; zob. Atlas zabytków s.439 z ilustracją. Rabsztyn - zamek królewski, ok. poł. XIV w., odbudowany po 1442, rozbudowany o pałac przed 1615, spalony 1657, opuszczony pocz. XIX w., w ruinie; zob. Atlas zabytków s.441 z ilustracją; zob. również szerzej Leksykon zamków 2007 ss.410-412 z planem i ilustracjami. Smoleń - zamek rycerski, gotycki, XIV w., dla Pileckich, złożony z zamku górnego i dwóch zamków dolnych, w ruinie; zob. Atlas zabytków s.443 z ilustracją.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo/Jura Krakowsko-Częstochowska
Numer katalogowy/Number:i01858
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) zamki, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne, varia mapy i plany / architecture castles/castle compositions (including multiview ones), nature/wildlife geology varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Natur Geologie Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie