Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19353

Typ/Type:trzy ryciny na trzech kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kamczatka / Камчатка
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Rosja
Tytuł/Title:[1] "Pomnik Berynga. (823)"; [2] "Brzoza Clarka. (845)"; [3] "Pomnik La Pérouse'a. (824)"
Autor/Author:1) Aleksander Malinowski albo Antoni Musiałowski; 2) Władysław Klejn; 3) Julia Krajewska
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Pamiątki historyczne na Kamczatce."
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) w lewym dolnym rogu kompozycji: "AM"; 2) w lewym dolnym rogu już poza kompozycją: "WŁAD: KLEJNE"; 3) w prawym dolnym rogu kompozycji: "JULIA KRAJEWSKA."
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1)144x97 mm; 2) 145x195 mm; 3) 215x166 mm
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie, bez wad jedynie w kompozycji i na marginesach karty ryciny 3) bardzo słaby ślad po odbiciu sąsiedniej karty w czasie druku czasopisma i nadto marginesy karty nieznacznie uszkodzone i poplamione, wszystkie karty typowo nieco przebarwione
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany: 1) nr 174 (1386) z 1.05.1886 s. 284; 2) nr 176 (1388) z 15.05.1886 s. 308; 3) nr 178 (1390) z 29.05.1886 s. 348
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Aleksander Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram SAP t. 5 s. 305. 2) Antoni Musiałowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1881-1889, związany z "Kłosami" w 1881 i następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" w latach 1882-1889 (tu był autorem ponad 30 prac); zob. SAP t. 5 s. 677 i Rudniewska (Słownik) ss. 87-88. 3) Władysław Klejn (Klein, Klejne) (1871 - po 1925) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1885-1909 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej oraz w drzeworytni ww. pisma pod kierunkiem Józefa Holewińskiego, wybitny drzeworytnik wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą; zob. SAP t. 4 ss. 8-9 i Rudniewska (Słownik) ss. 62-63. 4) Julia Krajewska drzeworytniczka czynna w latach 1884-1888, rytowała głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 4 ss. 233-234.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Ignacego Radzińskiego, spis treści półrocznika oraz zachowany tekst nie podają autorstwa rysunków według których wykonano ryciny. Można domniemywać, że artykuł Ignacego Radzińskiego (1843-1920) powstał w oparciu o materiały przekazane przez Benedykta Dybowskiego tak jak to się stało przy jego pracy "Słowniki narzeczy ludów kamczackich" t. 1-5 (Kraków 1891-1894); zob. biogram I. Radzińskiego w Polskim słowniku biograficznym (PSB) t. 29 s. 707.
Cena/Price:400
Numer katalogowy/Number:i19353
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo wiejskie pomniki, malarstwo polskie, rysunek polski gospodarka budownictwo - gospodarka / architecture monuments, statues/monument, statue rural buildings/rural building, economy building industry / Architektur Denkmäler/Denkmal Dorfbauten, Wirtschaft Bauwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich