Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19358

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Antoni Pietkiewicz (ps. Adam Pług)
Tytuł/Title:Antoni Pietkiewicz (Adam Pług) / "PIETKIEWICZ ANTONI (PŁUG ADAM). 617"
Autor/Author:Aleksander Regulski wg Franciszka Tegazzo
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: po lewej stronie "A.REGULSKI." i po prawej stronie "F. TEGAZZO."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:115x94 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, u dołu typograficznej ramki bardzo słabe wydawnicze zagięcie papieru, na dolnym marginesie karty nieznaczne plamy, sama kompozycja bez wad
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 97 z 8.05.1867 s. 221
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Regulski (1839 Warszawa - 1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 17135
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego. Dość rzadka rycina. - Antoni Pietkiewicz znany przede wszystkim pod pseudonimem Adam Pług (23.10.1823 Zamość pow. Słuck - 2.11.1903 Warszawa) poeta, powieściopisarz, redaktor, tłumacz. W dzieciństwie zamieszkał we wsi Żukowy Borek pow. Mińsk, gdzie zaprzyjaźnił się z w zamieszkałym w pobliskim Załuczu Ludwikiem Kondratowiczem (potem znanym pod ps. Władysława Syrokomli). Po ukończeniu gimnazjum w Słucki został guwernerem w dworach na Podolu i krótko studiował (ze względów finansowych) na uniwersytecie kijowskim w latach 1845-1846. Od ca 1844 stale prowadził działalność literacką, zaś od 1849 posługiwał się pseudonimem "Adam Pług". Od 1859 działał w Żytomierzu m.in. do 1861 prowadził wraz z żoną prywatne gimnazjum z internatem. W 1864 został uwięziony za działalność społeczno-polityczną i był przez 2 lata więziony w Kijowie, a potem był administracyjnie przesiedlany do Besarabii i Kamieńca Podolskiego pracując ponownie jako nauczyciel domowy. Od 1874 w Warszawie, w latach 1875-1879 współredagował, a w latach 1879-1890 redagował tygodnik "Kłosy", w latach 1891-1903 był redaktorem naczelnym "Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej", nadto w latach 1894-1899 był kierownikiem literackim "Wędrowca", a w latach 1899-1903 członek redakcji "Kuriera Warszawskiego" prowadząc aktywną i różnorodną działalność w środowisku literackim Warszawy; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 26 ss. 150-152
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Pietkiewicz Antoni (ps. Adam Pług)]
Numer katalogowy/Number:i19358
Kategorie tematyczne/Categories:portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska postacie 20 wiek (do 1945) - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody dziennikarze i publicyści - Polska literaci - Polska redaktorzy i wydawcy - Polska wojskowi, powstańcy, konspiratorzy - Polska / portraits/portrait / Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich