Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19382

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Aleksander Przezdziecki
Tytuł/Title:"Aleksander Przezdziecki."
Autor/Author:Ignacy Chełmicki wg Antoniego Piotrowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie po prawej stronie kompozycji: "I. CHEŁMICKI" i "A. P."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:110x90 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne rdzawe plamy i plamki w tym w kompozycji
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Wieniec nr 2 z 5.01.1872 s. 9
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ignacy Chełmicki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1882, znany z przeszło 100 prac, rytował dla różnych czasopism; zob. SAP t. 1 s. 312 i materiały własne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora Wincentego Korotyńskiego, nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę. Dość rzadka rycina. - Aleksander Przezdziecki ps. Alexandre de Noirville (29.07.1814 Czarny Ostrów powiat Płoskirów (obecnie Chmielnicki) na Podolu) - 26.12.1871 Kraków) historyk, literat, wydawca źródeł. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w latach 1828-1831 uczył się w Liceum Krzemienieckim, w latach 1832-1834 studiował w Berlinie. Potem rozpoczął służbę urzędniczą w Petersburgu i utrzymywał bliskie kontakty z elitą kulturalną stolicy Rosji. W 1836 napisał dramat historyczny: Don Sébastien de Portugal wystawiony w Petersburgu tego samego roku, z uwagi na aluzje polityczne w utworze został zesłany do Wołogdy i został urzędnikiem administracji rządowej, zaś w 1839 uzyskał przeniesienie do Kijowa. Debiutował literacko w 1833, stopniowo coraz więcej czasu poświęcał na swoją twórczość literacką oraz prace historyczne i w tym zakresie nawiązał współpracę z Józefem Ignacym Kraszewskim. Od 1843 współredagował "Bibliotekę Warszawską", w 1847 na stałe zamieszkał w Warszawie. Prowadził ożywione poszukiwania w archiwach i bibliotekach w Polsce i innych krajach. Jego najważniejsze prace historyczne to: Podole, Wołyń, Ukraina. Obraz miejsc i czasów, t. 1-2 (1841) i Jagiellonki polskie... w XVI wieku, t. 1-5 (1868-1878). Ceniony przede wszystkim jako edytor źródeł historycznych w tym: Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis t. 1-3 Jana Długosza (1863-1864) i Kroniki... Wincentego Kadłubka (1862). Wspólnie z Edmundem Rastawieckim opracował i wydał: Wzory sztuki średniowiecznej... Seria 1-3 (1853-1869); zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 29 ss. 45-51
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Przezdziecki Aleksander]
Numer katalogowy/Number:i19382
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody historycy i kronikarze - Polska literaci - Polska redaktorzy i wydawcy - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska ziemianie i szlachta - Polska / portraits/portrait / Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich