Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19383

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Aleksander Przezdziecki
Tytuł/Title:"Aleksander Przezdziecki. (2091)"
Autor/Author:Jan Styfi wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji: w lewym dolnym rogu "X. Pillati" i w prawym dolnym rogu "J.STYFI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:195x178 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, u dołu kompozycji nieznaczna plamka, w prawym dolnym rogu niewielkie zagięcie karty, bardzo nieznaczne przekłucia i bardzo nieznaczne plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 341 z 11.01.1872 s. 21
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Styfi (ca 1839 - 5.03.1921) warszawski drzeworytnik czynny, jak dotąd przyjmowano, w latach 1859 - ca 1900, studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych, kalendarzy oraz dla "Tygodnika Powszechnego", w latach 1866-1867 prowadził własną drzeworytnię wspólnie z A. Regulskim, a potem około ca 1876-1879 wspólnie Andrzejem Zajkowski, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, faktycznie czynny już od 1851 (Teodor Tripplin: Portugalia. Warszawa: bez wydawcy, 1851) co też wskazuje na wcześniejszą datę urodzenia; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865 oraz Banach 1959 ss. 219 i 221
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12423
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego. - Aleksander Przezdziecki ps. Alexandre de Noirville (29.07.1814 Czarny Ostrów powiat Płoskirów (obecnie Chmielnicki) na Podolu) - 26.12.1871 Kraków) historyk, literat, wydawca źródeł. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w latach 1828-1831 uczył się w Liceum Krzemienieckim, w latach 1832-1834 studiował w Berlinie. Potem rozpoczął służbę urzędniczą w Petersburgu i utrzymywał bliskie kontakty z elitą kulturalną stolicy Rosji. W 1836 napisał dramat historyczny: Don Sébastien de Portugal wystawiony w Petersburgu tego samego roku, z uwagi na aluzje polityczne w utworze został zesłany do Wołogdy i został urzędnikiem administracji rządowej, zaś w 1839 uzyskał przeniesienie do Kijowa. Debiutował literacko w 1833, stopniowo coraz więcej czasu poświęcał na swoją twórczość literacką oraz prace historyczne i w tym zakresie nawiązał współpracę z Józefem Ignacym Kraszewskim. Od 1843 współredagował "Bibliotekę Warszawską", w 1847 na stałe zamieszkał w Warszawie. Prowadził ożywione poszukiwania w archiwach i bibliotekach w Polsce i innych krajach. Jego najważniejsze prace historyczne to: Podole, Wołyń, Ukraina. Obraz miejsc i czasów, t. 1-2 (1841) i Jagiellonki polskie... w XVI wieku, t. 1-5 (1868-1878). Ceniony przede wszystkim jako edytor źródeł historycznych w tym: Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis t. 1-3 Jana Długosza (1863-1864) i Kroniki... Wincentego Kadłubka (1862). Wspólnie z Edmundem Rastawieckim opracował i wydał: Wzory sztuki średniowiecznej... Seria 1-3 (1853-1869); zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 29 ss. 45-51
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Przezdziecki Aleksander]
Numer katalogowy/Number:i19383
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody historycy i kronikarze - Polska redaktorzy i wydawcy - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska ziemianie i szlachta - Polska / portraits/portrait / Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich