Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19387

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Zygmunt Rewkowski
Tytuł/Title:"Zygmunt Rewkowski. Podług fotogr. Chonowicza. 8179"
Autor/Author:Edward Nicz wg Icyka (Izaaka) Chonowicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "E NICZ", nadto sygnowana typograficznie pod kompozycją po prawej stronie: "Ryt. Edward Nicz."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:108x95 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nad kompozycją słaby ślad po starym poziomym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1889
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1243 z 25.04.1889 s. 257
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 6 ss. 50-51
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu jak również ewentualnie rysownika według którego (na podstawie fotografii) wykonano rycinę. - Zygmunt Rewkowski (24.06.1807 Wilno - 25.12.1893 Wilno) matematyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1822-1827 studiował na Uniwersytecie Wileńskim nauki matematyczno-fizyczne. Przebywał na stypendium naukowym w Petersburgu i Dorpacie. W 1829 otrzymał katedrę rachunku prawdopodobieństwa na macierzystej uczelni, gdzie wykładał do 1831 do chwili zamknięcia uczelni. W latach 1832-1833 studiował medycynę w Wilnie. W 1833 został aresztowany za ukrywanie emisariusza z Paryża i skazany na 25 lat służby wojskowej na Kaukazie. Jako szeregowiec walczył w wojnach na Kaukazie w latach 1833-1841, potem awansowany na stopień oficerski zajmował się budową dróg. Po pełnym odbyciu kary w 1858 przywrócono mu prawa cywilne i w stopniu kapitana opuścił służbę wojskową, pracując dalej na Kaukazie jako inżynier cywilny i publikując nowatorskie prace naukowe z zakresu matematyki. Od 1882 na emeryturze osiadł w Wilnie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 31 ss. 174-176
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Rewkowski Zygmunt]
Numer katalogowy/Number:i19387
Kategorie tematyczne/Categories:portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody matematycy - Polska naukowcy - Polska wojskowi, powstańcy, konspiratorzy - Polska / portraits/portrait / Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich