Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19388
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Leon Stempowski i Mikołaj (Trankwilin) Romanowski
Tytuł/Title:Leon Stempowski i Mikołaj (Trankwilin) Romanowski / "LÉON STEMPOWSKI TRANQUILIN ROMANOWSKI."
Autor/Author:François le Villain
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu bezpośrednio pod kompozycją: "Lith. de Villain."
Technika/Technique:litografia na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:95x105 mm (kompozycja); 257x160 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, kompozycja bez wad, na górnym marginesie tablicy ślad po starym zalaniu (bez zagrzybienia) poza tym na marginesach tablicy słabe rdzawe plamy
Datowanie/Dating:1832
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Straszewicz: Les Polonais et les Polonaises de la révolution du 29 novembre 1830 [...]. Paris: Imprimerie et fonderie de A. Pinard, 1832
Inf. o Autorze/Information about an Author:Eugene Marie François le Villain (1807-1864) francuski litograf działający w XIX w. w Paryżu czynny ca 1822-1852, również wydawca. Autor przede wszystkim różnych portretów; zob. m.in. ThB t. 34 ss. 364-365
Literatura/Literature:Katalog portretów BN nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica wraz z tekstem w języku francuskim. Wersja w 26 cm. - Mikołaj Romanowski imię zakonne Trankwilin (1796 Bonówka pow. Krzemieniec - 13/15.03.1863 Paryż) kapucyn, uczestnik powstania listopadowego, emigrant. Jako kapucyn był wikarym (1821-1828), a potem proboszczem w parafii w Uszycy, gdzie zaprzyjaźnił się z Leonem Stempowskim. W latach 1830-1831 mieszkał w Brusiłowie, od kwietnia 1831 brał udział w powstaniu listopadowym jako kapelan w oddziale L. Stempowskiego. Po rozbiciu oddziału L. Stempowskiego przeniesiony został przez władze zakonne do Kijowa, tam też pomógł w słynnej ucieczce wiezionemu na zesłanie L. Stempowskiemu i razem przekroczyli granice Galicji skąd w 24.09.1832 dotarli do Francji. Brał aktywny udział w życiu politycznym emigracji we Francji, zaś w latach 1837-1843 przebywał w Wielkiej Brytanii i ponownie we Francji w Paryżu; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 31 ss. 613-614. - Leon Stempowski (Stępowski) (1794 - 25.03.1855 Paryż) marszałek szlachty powiatu uszyckiego, uczestnik powstania listopadowego na Podolu, emigrant. Ziemianin, przygotowywał się do zawodu jurysty, w 1826 wybrany marszałkiem szlachty powiatu uszyckiego, zaprzyjaźnił się też z kapucynem Mikołajem (Trankwilinem) Romanowskim wikarym, a potem proboszczem, w Uszycy. W powstaniu listopadowym został powstańczym naczelnikiem powiatu uszyckiego i sformował oddział zbrojny w którym kapelanem został M. Romanowski. Po kilku potyczkach został pojmany i uwięziony w Kamieńcu Podolskim, a potem w Kijowie i Żytomierzu. Początkowo skazany na śmierć wyrok zamieniono na zesłanie do kopalń nerczyńskich na Syberii, a jego majątek ziemski został skonfiskowany. Gdy był przewożony na zesłanie M. Romanowski uwolnił go podstępem, a potem razem przekroczyli granice Galicji skąd w 24.09.1832 dotarli do Francji. We Francji aktywnie działał politycznie, w 1836 był wśród założycieli Konfederacji Narodu Polskiego i za tą aktywność został tego roku deportowany z Francji osiedlając się w Wielkiej Brytanii. Po krótkim pobycie w Belgii w 1840 wrócił do Francji współorganizując szkołę w Batignolles dzielnicy Paryża; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 43 ss. 403-405
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Stempowski Leon]/[portret:Romanowski Mikołaj (Trankwilin)]
Numer katalogowy/Number:i19388
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska działacze narodowi - Polska wojskowi, powstańcy, konspiratorzy - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska ziemianie i szlachta - Polska / portraits/portrait / Porträts/Porträt / lithograph / Lithographie