Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19425

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Aleksander Stankiewicz
Tytuł/Title:"Doktor Alexander Stankiewicz. (5417)"
Autor/Author:Jan Styfi
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pośrodku kompozycji: "J. STYFI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:135x110 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 741 z 11.09.1879 s. 161
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Styfi (ca 1839 - 5.03.1921) warszawski drzeworytnik czynny, jak dotąd przyjmowano, w latach 1859 - ca 1900, studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych, kalendarzy oraz dla "Tygodnika Powszechnego", w latach 1866-1867 prowadził własną drzeworytnię wspólnie z A. Regulskim, a potem około ca 1876-1879 wspólnie Andrzejem Zajkowski, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, faktycznie czynny już od 1851 (Teodor Tripplin: Portugalia. Warszawa: bez wydawcy, 1851) co też wskazuje na wcześniejszą datę urodzenia; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865 oraz Banach 1959 ss. 219 i 221
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje; Katalog portretów BN poz. 5167 i ilustracja poz. 4.5167
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Adama Pługa (pseudonim Antoniego Pietkiewicza). Spis treści półrocznika nie podaje autora ewentualnego rysunku według którego wykonano rycinę prawdopodobnie w oparciu o fotografię. - Aleksander Stankiewicz (1804 parafia Lityń albo Uszyca pow. Proskurów - 10.08.1879 Lityń) lekarz, zesłaniec. Gimnazjum ukończył w Winnicy i od 1821 studiował na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego, dyplom lekarza 1 klasy uzyskał w 1829. Osiadł w Lityniu, gdzie otworzył praktykę lekarską i szybko uzyskał renomę w środowisku ziemiańskim Podola. W latach 1836-1837 odbył półtoraroczną podróż do Włoch i na Maltę, gdzie miał bliskie kontakty z emigrantami politycznymi Józefem Zaleskim i Józefem Bohdanem Zaleskim (Szarejko błędnie podaje jako rok podróży 1840). Za te kontakty oraz przewożenie polskiej literatury został administracyjnie wywieziony do Symbirska, gdzie pracował w szpitalu. W 1843 zyskał zgodę na powrót do Kijowa, praktykując potem jako lekarz w guberni kijowskiej, a dopiero w 1850 zezwolono mu na powrót do Litynia, gdzie praktykował do śmierci ciesząc się wielkim uznaniem całego społeczeństwa; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 42 ss. 168-170; Śliwowska 1998 s. 571 i Szarejko t. 1 ss. 522-523
Cena/Price:130
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Stankiewicz Aleksander]
Numer katalogowy/Number:i19425
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody lekarze i inny personel medyczny - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska / portraits/portrait / Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich