Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19429

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Teodor Tripplin
Tytuł/Title:"Dr. Teodor Tripplin. (3664)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:157x113 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, u dołu kompozycji ślad po starym poziomym i pionowym złożeniu karty, poza tym kompozycja bez wad, na karcie nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 616 z 19.04.1877 s. 260
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje; Katalog portretów BN nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "F. H. L.". Spis treści półrocznika jako autora tekstu podaje F. (Fryderyka) H. (Henryka) Lewestama, jednak nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę prawdopodobnie w oparciu o fotografię. - Teodor Teuttold Tripplin (12.02.1813 Kalisz - 25.01.1881 Warszawa) lekarz, podróżnik, literat, uczestnik powstania listopadowego, emigrant. Uczył się w Kaliszu, a potem Pińczowie, następnie brał udział w powstaniu listopadowym zostając podporucznikiem. W latach 1831-1837 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu jednakże formalnie studiów nie ukończył wyjeżdżając do Anglii, gdzie był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Wziął udział w I wojnie karlistowskiej w Hiszpanii jako lekarz wojskowy, potem wyjechał do Montpellier, gdzie w 1840 uzyskał stopień doktora medycyny i praktykował we Francji do 1848. W tym czasie odbył wiele podróży po Europie, Maroku (i Bliskim Wschodzie ca 1859 - co będzie kanwą szeregu jego późniejszych powieści sensacyjno-przygodowych, relacji z podróży i pamiętników). Do kraju legalnie wrócił w 1849 udanie rozwijając praktykę lekarską i bogatą twórczość literacką. Za swoją "nieprawomyślność" w 1854 został skazany na rok twierdzy w Brześciu Litewskim, zaś w 1857 wyjechał z kraju i zachęcony agitacją Garibaldiego wziął udział w 1860 w walkach o niepodległość Włoch w stopniu kapitana, potem był lekarzem wykładowcą w polskiej Szkole Wojskowej w Genui i Cuneo, ponownie walczył w wojnie włosko-austriackiej w 1866 w szeregach wojsk Garibaldiego. Walczył także w Czarnogórze w szeregach wojska serbskiego, potem był dwukrotnie uwięziony przez władze austriackie. W 1877 schorowany wrócił do Warszawy, wznowił działalność literacką, ale już bez wcześniejszych sukcesów; zob. Śliwowska 1998 s. 634; Szarejko t. 1 ss. 554-557 i Nowy Korbut t. 9 ss. 236-239
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Tripplin Teodor]
Numer katalogowy/Number:i19429
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody działacze narodowi - Polska lekarze i inny personel medyczny - Polska wojskowi, powstańcy, konspiratorzy - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska / portraits/portrait / Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich