Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19526

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:portret Antoni Moszyński
Tytuł/Title:"Ksiądz Antoni Nałęcz Moszyński. (3598)"
Autor/Author:Jan Styfi i Andrzej Zajkowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji po prawej stronie u dołu: "DRZ. J.S. i A.Z."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:134x115 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, u dołu kompozycji bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcie papieru, nad kompozycją ślad po starym poziomym złożeniu karty, na karcie nieznaczne rdzawe plamy
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 606 z 8.02.1877 s. 81
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Jan Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865. 2) Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje; Katalog portretów BN nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "Ziemisław Szczery." autorstwa Ignacego Onichimowskiego (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Spis treści nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę być może w oparciu o fotografię. - Tomasz Moszyński imię zakonne Antoni (30.09.1800 Wołyń - 3.08.1893 Lubieszów pow. Kamień Koszyrski) pijar, pedagog, pisarz dla młodzieży, historyk, bibliofil i bibliograf. Uczył się w Liceum Krzemienieckim, w wieku 16 lat wstąpił do zakonu pijarów, następnie uczył się w szkołach pijarskich w Rosieniach i Poniewieżu. Studiował w Wilnie w latach 1823-1824, był tam uwięziony w związku z procesem filomatów w 1824. Tego roku otrzymał święcenia kapłańskie, w 1832 został rektorem kolegium pijarskiego w Lubieszowie, w 1836 dziekanem powiatu pińskiego. Po zamknięciu kolegium w 1852 został mianowany kanonikiem i prałatem katedry mińskiej. Około 1858 przebywał w Pińsku, a od 1861 w Petersburgu pracując głównie w Cesarskiej Bibliotece Publicznej i uzyskując stopień stopień doktora teologii, od 1869 dziekan w Pińsku, zaś od 1883 proboszcz w Lubieszowie. Autor licznych utworów dla dzieci głównie wierszy i bajek, w działalności naukowej koncentrował się na dziejach szkolnictwa kościelnego, także tłumacz i recenzent; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 22 ss. 107-108; SPKP ss. 607-608
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Moszyński Antoni]
Numer katalogowy/Number:i19526
Kategorie tematyczne/Categories:portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska historycy i kronikarze - Polska literaci - Polska nauczyciele, pedagodzy i wykładowcy - Polska wojskowi, powstańcy, konspiratorzy - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska / portraits/portrait / Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich