Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19615

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Poznań-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo wielkopolskie (poznańskie)
Tytuł/Title:"BYŁY KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA W POZNANIU. (Rysował z fotografii Fabijański)."
Autor/Author:F. Backebusch wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "Backebusch"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x207 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, w kompozycji niezbyt widoczna rdzawa plama po lewej stronie u dołu oraz słabsze nieznaczne rdzawe plamy, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 185 z 11.04.1863 s. 144
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. Backebusch drzeworytnik czynny w latach 1863-1864 dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 1 s. 66 i obszerniej Opałek 1949 s. 42.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23603
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu podaje Emila Kierskiego. Rzadka rycina. Zespół klasztorny dawnych karmelitów bosych: Kościół św. Józefa, barokowy, 1644-1678, przebudowany po 1840, odbudowany do 1950, jednonawowy z rzędem kaplic bocznych i z transeptem oraz para kaplic wzdłuż prezbiterium. Klasztor, od zachodu barokowy, wznoszony etapowo: ca 1662-1770, przekształcany, jedno- i dwupiętrowy, czteroskrzydłowy wokół wirydarza; zob. Atlas zabytków s. 235. Kościół i klasztor rzymskokatolicki do 1801, potem szpital, koszary i magazyn, od 1804 z przerwami zbór ewangelicki, w tym jako kościół garnizonowy, po 1918 kompleks ponownie przekazany w ręce katolików
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Stadtkreis Posen
Numer katalogowy/Number:i19615
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich