Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19617
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Włocławek / Wisła
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Włocławek województwo kujawsko-pomorskie (włocławskie)
Tytuł/Title:"WIDOK OGÓLNY WŁOCŁAWKA. (Rysował z natury Fabijański)."
Autor/Author:wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:156x236 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieco uszkodzony dolny margines kompozycji z nieznacznym przedarciem i starym podklejeniem karty pod kompozycją, bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 174 z 24.01.1863 s. 33
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 2403; Katalog Włocławek 1997 poz. 13 z ilustracją
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu ("Droga Żelazna Warszawsko-Bydgoska") Marczewskiego (bez imienia). Rzadka rycina
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Kujawy/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i19617
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura panoramy, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa / architecture panoramas/panorama, economy communication sailing inland sailing / Architektur Panoramas/Panorama, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich