Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19624

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Adam Mickiewicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Pomnik Mickiewicza / "Wwa- pom. Mickiewicza"
Autor/Author:Aleksander Balicki
Sygnatura/Signature:Fotografia na odwrocie w lewym dolnym rogu sygnowana pieczęcią autora oraz odautorsko odręcznie długopisem: "Wwa - pom. Mickiewicza"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:340x241 mm (kompozycja); 398x298 mm (plansza)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, dolny margines i rogi nieznacznie uszkodzone
Datowanie/Dating:lata 60./70. XX wieku
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Balicki (27.02.1909 Lwów - 2006) fotograf, członek ZPAF od 1952 (Okręg Śląski ZPAF). Ukończył Szkołę Korpusu Kadetów we Lwowie, a potem Politechnikę Lwowską. Fotografował od 1929, członek Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, zadebiutował na wystawie w 1935 roku, aktywnie uczestniczył w ruchu wystawienniczym. Po wojnie związany z Bytomiem i Katowicami. Uprawiał fotografię portretową, architektury i krajobrazu, sportową oraz reportaż; zob. Ligocki 1988 ss. 42-43 i Fotografowie 1946-2006 s. 31.
Uwagi/Comments:Na odwrocie fotografii (na stronie verso) odręczny odautorski opis z epoki długopisem. - Adam Mickiewicz (24.12.1798 Zaosie albo Nowogródek - 26.11.1855 Stambuł) najwybitniejszy polski poeta, czołowy przedstawiciel romantyzmu, także działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, działacz religijny, mistyk i wizjoner, organizator i dowódca wojskowy, profesor wyższych uczelni. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim 1815-1819, potem uczył w szkole powiatowej w Kownie. Był jednym z założycieli i aktywnym działaczem tajnego patriotycznego Towarzystwa Filomatów, aresztowany wraz z grupą przyjaciół został uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie 1823-1824. Lata 1824-1829 spędził na przymusowym osiedleniu w centralnej Rosji, w Odessie, Moskwie i Petersburgu. W 1829 wyjechał w podróż po Europie zwiedzając Niemcy, Szwajcarię i Włochy. Od 1832 mieszkał w Paryżu (z przerwą na pobyt w Lozannie, gdzie był profesorem w Akademii Lozańskiej 1838-1839 wykładając literaturę łacińską i pobyt w Rzymie w 1848), gdzie w latach 1840-1844 był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France w Paryżu. W 1834 ożenił się z Celiną Szymanowską z którą miał sześcioro dzieci. W 1841 poeta związał się z Andrzejem Towiańskim i jego kręgiem, w 1848 tworzył Legion Polski w Rzymie, w okresie wojny krymskiej w 1855 podjął próbę sformowania Legionów Polskich do walki z Rosją. W tym celu przybył do Stambułu we wrześniu 1855, gdzie zmarł. Został pochowany we Francji na polskim cmentarzu w Montmorency. W 1900 trumnę uroczyście przeniesiono do sarkofagu w katedrze wawelskiej. Uznany za wieszcza narodowego, autor ogromnej i zróżnicowanej twórczości literackiej początkowo klasycystycznej, potem ceniony za twórczość romantyczną; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 20 ss. 694-706
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Mickiewicz Adam]
Numer katalogowy/Number:i19624
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły pomniki / architecture churches/church monuments, statues/monument, statue / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen/Kirche / photography