Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19633

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dunajec / Szczawnica
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Szczawnica
Tytuł/Title:"Dunajec pod Szczawnicą"
Autor/Author:Aleksander Balicki
Sygnatura/Signature:Fotografia na odwrocie w lewym dolnym rogu sygnowana pieczęcią autora oraz odautorsko odręcznie długopisem: "Dunajec pod Szczawnicą"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:240x338 mm (fotografia); 298x397 mm (plansza)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznacznie uszkodzone marginesy planszy
Datowanie/Dating:lata 60./70. XX wieku
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Balicki (27.02.1909 Lwów - 2006) fotograf, członek ZPAF od 1952 (Okręg Śląski ZPAF). Ukończył Szkołę Korpusu Kadetów we Lwowie, a potem Politechnikę Lwowską. Fotografował od 1929, członek Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, zadebiutował na wystawie w 1935 roku, aktywnie uczestniczył w ruchu wystawienniczym. Po wojnie związany z Bytomiem i Katowicami. Uprawiał fotografię portretową, architektury i krajobrazu, sportową oraz reportaż; zob. Ligocki 1988 ss. 42-43 i Fotografowie 1946-2006 s. 31
Uwagi/Comments:Na odwrocie fotografii (na stronie verso) odręczny odautorski opis z epoki długopisem
Cena/Price:450
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i19633
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa, zawody i zajęcia flisak / architecture panoramas/panorama, economy communication sailing inland sailing, jobs and professions/job and occupation / Architektur Panoramas/Panorama, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / photography