Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19712

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-fortyfikacje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo krakowskie (małopolskie)
Tytuł/Title:Kraków - Barbakan / "KRAKÓW - BARBAKAN CRACOVIE - BARBACANE"
Autor/Author:Czesław Borowczyk
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie na czwartej stronie karnetu: "KRAKÓW - BARBAKAN CRACOVIE - BARBACANE drzeworyt Cz. Borowczyka" oraz pod kompozycją w prawym dolnym rogu: "CB-B" w tym ostanie "B" ołówkiem
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:128x78 mm (kompozycja); 164x100 mm (plansza); 164x201 mm (rozłożony karnet)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1964
Inf. o Autorze/Information about an Author:Czesław Borowczyk (9.07.1912 Grodzisk Wielkopolski - 18.03.1995 Warszawa) ceniony i płodny grafik i ilustrator, rysownik i pedagog. Edukację artystyczną rozpoczął 1930 w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu uzyskując 1935 absolutorium na Wydziale Grafiki u J. Wronieckiego i K. Mondrala, przeniósł się do Poznania, gdzie pracował jako ilustrator czasopism i gazet, w 1937 rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, od 1.03.1939 był też asystentem prof. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego na Wydziale Grafiki Artystycznej, uczelnię ukończył w 1946. W latach 1939-1947 mieszkał ponownie w Grodzisku Wielkopolskim, od 1947 do śmierci w Warszawie. Uprawiał grafikę warsztatową: techniki metalowe, litografię, drzeworyt i linoryt z przewagą drzeworytu. Z grafiki użytkowej poza ilustracją prasową, projekty znaczków pocztowych (lata 50. XX w.) i ekslibrisy; zob. przede wszystkim obszerny biogram w: Mulczyński 1996 ss. 44-46
Uwagi/Comments:Zachowany cały karnet, na stronie trzeciej karnetu odręczne i typograficzne życzenia świąteczne z nieczytelnym podpisem i datowanie: "Londyn, grudzień 1964" z nadania Polish Cultural Institute w Londynie
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i19712
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje / architecture fortifications/fortification / Architektur Festungen/Festung / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich