Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19713

Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-etnografia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo krakowskie (małopolskie)
Tytuł/Title:Kraków / ""Święty lejek" OBLEWANKA NA URODZAJ i NA ZDROWIE"
Autor/Author:Wiktor Langner
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Krakowskie Obrazki Dewocyjne"
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji "WL" (litera W nad literą L)
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy barwny na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:135x90 mm (kompozycja); 166x116 mm (plansza)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieco uszkodzone marginesy planszy ze złamaniami i przedarciami
Datowanie/Dating:[1942]
Inf. o Autorze/Information about an Author:Wiktor Zbigniew Langner (11.03.1906 Szczerzec pow. Lwów - 1985 Kraków) malarz, grafik warsztatowy i użytkowy, twórca ekslibrisów i plakatów. Od 1928 przez rok studiował na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, od 1929 krótko studiował w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunków w Krakowie i tamże w latach 1929-1932 studiował w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) u W. Jarockiego, J. Mehoffera i L. Gardowskiego. Studia przerwała służba wojskowa, od 1933 kontynuował studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (ASP), gdzie studiował malarstwo u T. Pruszkowskiego i grafikę u E. Bartłomiejczyka specjalizując się w grafice użytkowej. Równolegle uczęszczał do Szkoły Przemysłu Graficznego w Warszawie. W 1937 w ASP w Warszawie zrobił pół dyplomu (pełny dyplom uzyskał w 1959 w krakowskiej ASP). Od 1937 uczył techniki reklamy w szkołach kupieckich w Katowicach, Chorzowie i Tarnowskich Górach zamieszkując w Katowicach, gdzie zajmował się również plakatem, papieroplastyką, projektowaniem witryn i ekspozycji sklepowych oraz malarstwem ściennym. W 1939 brał udział w kampanii wrześniowej jako oficer, po odniesionej ranie amputowano mu nogę. Po krótkim pobycie w stalagu (?) powrócił do Krakowa, gdzie zajmował się malarstwem religijnym (kościoły w Radomiu i Gorlicach), grafiką religijną w technice drzeworytu, ekslibrisem, projektowaniem tkanin i papieroplastyką. W okresie okupacji działał w konspiracji w ramach Armii Krajowej, potem w organizacji NIE i Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ), następnie w strukturach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) był kierownikiem pionu propagandy Brygad Wywiadowczych Okręgu Południowego WiN. Aresztowany 22 sierpnia 1946 i po procesie skazany na karę śmierci później zamienioną na dożywotnie więzienie, w 1956 roku zwolniony na podstawie amnestii. Od 1957 wrócił do działalności artystycznej uprawiając drzeworyt i linoryt, kolorową (barwną) grafikę warsztatową i grafikę reklamową w tym wydawniczą przede wszystkim dla: Państwowego Wydawnictwa Muzycznego (m.in. okładki płyt); firmy kosmetycznej "Florina" (opakowania, etykiety, reklama); Krakowskich Zakładów Wyrobów Papierniczych (wzory tapet i papeterii). Ceniony i płodny twórca ekslibrisu, którym zajmował się od 1931, stosował techniki drzeworytu i linorytu, autor m.in. licznych tek ekslibrisów. W grafice warsztatowej zajmował się m.in. litografią, rzadko technikami metalowymi, także technikami mieszanymi i monotypią preferując drzeworyt i linoryt. Liczne nagrody szczególnie za plakat (od 1936), wystawiał od 1924 roku. W 1977 przekazał cały swój dorobek artystyczny Bibliotece Narodowej w Warszawie; zob. głównie Wiktor Zbigniew Langner. Retrospektywna Wystawa Grafiki. Katalog Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1981 (opr. Alicja Żendara)
Literatura/Literature:Zob. Wiktor Zbigniew Langner. Retrospektywna Wystawa Grafiki. Katalog Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1981 (opr. Alicja Żendara) poz. 60 (s. 38) z ilustracją
Uwagi/Comments:Zachowany cała karta. Tekst odręcznych życzeń atramentem z 23.04.1943 prawdopodobnie ręką artysty. Rycina z okupacyjnego cyklu: Krakowskie Obrazki Dewocyjne (wybór ukazał się w tece w 1943 roku)
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i19713
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły, etnografia typy ludowe zwyczaje i obrzędy / architecture churches/church compositions (including multiview ones), ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type / Architektur Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut woodcut in colours / Farbenholzschnitt Holzschnitt Holzstich