Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16193

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tipasa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Algieria
Tytuł/Title:"Widok okolicy zakładu leczniczego D-ra Landowskiego. (5573)"
Autor/Author:Jan Telakowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "JT."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:109x187 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (po konserwacji), dość mocno przycięty prawy margines karty
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 766 z 4.03.1880 s. 160
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Telakowski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1881 rytujący przede wszystkim dla "Kłosów", a także "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 67, Rudniewska (Słownik) s. 133 wraz z Rudniewska 1993
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę jak również autora tekstu. Zimowa stacja klimatyczna dla gruźlików i ozdrowieńców dr Edwarda Landowskiego założona w 1879. - Edward Landowski (14.10.1839 - 6.11.1882 Algier) powstaniec 1863 roku, emigrant i lekarz pochodzenia żydowskiego, brat Pawła Landowskiego. Syn lekarza wojskowego, którego rodzina na przełomie XVIII/XIX w. przyjęła luteranizm. Uczęszczał do szkół w Łęczycy i Lublinie, gdzie ukończył szkołę średnią w 1857. Potem studiował medycynę we Wrocławiu, a następnie od 1858 w Warszawie na Akademii Medyko-Chirurgicznej i potem w Szkole Głównej. Brał aktywny udział w konspiracji przedpowstańczej i powstańczej 1863 roku m.in. naczelnik III sekcji żandarmerii narodowej. Od początku 1864 przebywał na emigracji w Szwajcarii, gdzie studiował dalej medycynę, wydalony do Francji kontynuował studia, gdzie w 1867 uzyskał doktorat z medycyny. W czasie wojny francusko-pruskiej 1870-1871 był lekarzem w armii francuskiej, potem uzyskał obywatelstwo francuskie. W 1879 przeniósł się do Algierii, gdzie w Mustapha Supérieur założył zimową stację klimatyczną dla gruźlików i ozdrowieńców, ale przyniosła mu ona ruinę finansową. W Algierii prowadził ożywioną działalność naukową publikując prace w prasie medycznej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 16 ss. 471-472
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i16193
Kategorie tematyczne/Categories:varia polonica - varia uzdrowiska, malarstwo polskie, rysunek polski / varia resorts/resort / Varia Bäder/Bad / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich