Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16225
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Berlin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Niemcy
Tytuł/Title:"Zasedáni berlinského kongressu. Hr. Herb. Bismarck. Hr. Šuvalov. Bucher. B. Oubril. Kn. Gorčakov. L. Russel. Salisbury. L. Beaconsfield. B. Haymerle. Károlyi. Hr. Andrássy. Kn. Bismarck. Waddington. St. Vallier. Mehmed-Ali-paša. Desprez. Launay. Corti."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:226x318 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Svĕtozor nr 27 z 5.07.1878 s. 333
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Tekst opisuje przedstawione postacie - czołowych polityków europejskich niemieckich, rosyjskich, brytyjskich, austro-węgierskich, francuskich, włoskich i tureckich. Kongres berliński - konferencja zorganizowana przez główne mocarstwa europejskie w Berlinie, w dniach od 13 czerwca do 13 lipca 1878. Celem konferencji była rewizja warunków traktatu pokojowego w San Stefano (tzw. pokoju wstępnego narzuconego przez Rosję), zawartego 3 marca 1878, który zakończył zwycięską wojnę Rosji z Turcją Osmańską - X wojnę rosyjsko-turecką (1877-1878). Był to największy kongres międzynarodowy od czasu kongresu wiedeńskiego (1814-1815). "Berliński kongres, zjazd sygnatariuszy traktatu paryskiego 1856 obradujący 13 VI-13 VII 1878; zwołany 1878 na życzenie Austro-Węgier i Wielkiej Brytanii w celu zrewidowania warunków pokoju w San Stefano, zawartego po wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-78 i umacniającego pozycję Rosji na Bałkanach (utworzenie Bułgarii). Kongres berliński pozbawił Bułgarię znacznej części terytorium (Rumelia Wschodnia) i ogłosił ją księstwem autonomicznym, którego władcy mieli być zatwierdzani przez sułtana; uznał niepodległość Rumunii i Serbii oraz Czarnogóry (w uszczuplonych granicach); Rumunia odstąpiła Rosji południową część Besarabii w zamian za uboższą od niej Dobrudżę (bez delty Dunaju); Austro-Węgrom kongres berliński oddawał pod zarząd Bośnię i Hercegowinę; Rosji przyznał Kars, Ardagan i Batumi wraz z okręgami. Kongres berliński utrzymywał w mocy postanowienia traktatu paryskiego z 1856 i konwencji londyńskiej z 1871 dotyczące cieśnin tureckich Postanowienia kongresu berlińskiego (ujęte w formie traktatu) były podstawą układu terytorialnego na Bałkanach do czasu wojen bałkańskich 1912-13"; zob. hasło Encyklopedia PWN w: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/berlinski-kongres;3876365.html dostęp 18.08.2021 "Pałac Radziwiłłowski" w Berlinie, przy Wilhelmstraße 77 (aktualnie nr 93), od 1795 do 1875 w rękach Radziwiłłów, od 1875 do 1938 siedziba kanclerzy Niemiec, rozebrany w 1949"
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i16225
Kategorie tematyczne/Categories:portrety obce kraje Austria i Austro-Węgry - portrety Francja - portrety Niemcy - portrety Turcja - portrety Wielka Brytania - portrety Węgry i Siedmiogród - portrety Włochy - portrety dawny ZSRR, Rosja i Ruś - portrety, portrety obce okres postacie 19 wiek, portrety obce zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu zbiorowe, malarstwo obce, rysunek obcy varia polonica - varia / varia / Varia / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich