Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16234

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Drezno / Dresden
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Saksonia / Sachsen (Niemcy)
Tytuł/Title:Zbroja króla Jana III Sobieskiego / "ZBROJA KRÓLA JANA III (podług rysunku A. Lessera)."
Autor/Author:wg Aleksandra Lessera
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:170x85 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 40 z 30.06.1860 s. 368
Inf. o Autorze/Information about an Author:Franciszek Szymański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1886 rytujący dla "Kłosów"; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) s. 130
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 8891 (błędnie podaje numer strony)
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu Karola Begera i Ludwika Jenikego. Bardzo rzadka rycina
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i16234
Kategorie tematyczne/Categories:varia obiekty muzealne i kolekcjonerskie polonica - varia, malarstwo polskie, rysunek polski historia barwa i broń wojskowość XVII w. / varia history the army of 17th century / Varia Geschichte Militärwesen - 17. Jahrhundert / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)