Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16244
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Drezno / Dresden / Józef Ignacy Kraszewski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Saksonia / Sachsen (Niemcy)
Tytuł/Title:26. "Wnętrze pracowni J. I. Kraszewskiego w Dreźnie."
Autor/Author:Jan Styfi
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "JSTYFI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:113x165 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, w lewym dolnym rogu tablicy słabe wydawnicze plamki
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa: J. Unger, 1880 tablica nr 26 po s. 103
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Styfi (ca 1839 - 5.03.1921) warszawski drzeworytnik czynny, jak dotąd przyjmowano, w latach 1859 - ca 1900, studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych, kalendarzy oraz dla "Tygodnika Powszechnego", w latach 1866-1867 prowadził własną drzeworytnię wspólnie z A. Regulskim, a potem około ca 1876-1879 wspólnie Andrzejem Zajkowski, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, faktycznie czynny już od 1851 (Teodor Tripplin: Portugalia. Warszawa: bez wydawcy, 1851) co też wskazuje na wcześniejszą datę urodzenia; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865 oraz Banach 1959 ss. 219 i 221
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Numeracja rycin wg spisu treści. Opracowanie nie podaje autora rysunku według którego wykonano ryciną. - Józef Ignacy Kraszewski (28.07.1812 Warszawa - 19.03.1887 Genewa) polski pisarz, publicysta i wydawca, historyk, krytyk literatury i sztuki, rysownik, kolekcjoner, także działacz społeczny i polityczny, najpłodniejszy polski pisarz. Wychował się w Romanowie (pow. Biała Podlaska) w majątku dziadków Malskich, uczęszczał do szkół w Białej Podlaskiej, Lublinie i Świsłoczy (pow. Wołkowysk), zaś w 1829 rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie studiował początkowo medycynę, a potem literaturę. Aresztowany za działalność spiskową w okresie od 3.12.1830 do 19.03.1832. Pozostał pod nadzorem policyjnym, następnie wyjechał do ojcowskiej wsi Dołhe (pow. Prużana), potem przebywał w Horodcu (pow. Kobryń), od 1837 dzierżawił wieś Omelno, następnie kupił wieś Gródek, potem Hubin (wszystkie pow. Łuck), zaś w 1854 otrzymał Kisiele (Wołyń), gdzie często przebywał do 1860. W latach 1841-1851 redagował wileńskie "Athenaeum". Od 1851 mieszkał w Warszawie, zaś od 1853 mieszkał w Żytomierzu, gdzie pełnił różne ważne funkcje społeczne i urzędowe, od 1860 do 1863 w Warszawie (był redaktorem "Gazety Codziennej" i "Gazety Polskiej"), potem zamieszkał w Dreźnie (w 1886 przyjął obywatelstwo saskie). Aresztowany w Berlinie 13.06.1883 i skazany w procesie lipskim w maju 1884 na karę 3 i pół roku twierdzy za zdradę stanu za współpracę z wywiadem francuskim. W dniu 7.11.1885 otrzymał przerwę w karze, podróżował do Włoch i Szwajcarii, zmarł w Genewie na zapalenie płuc. Debiutował literacko w 1831, autor 223 powieści i wielu innych utworów literackich, również aktywny i płodny publicysta, wybitny kolekcjoner głównie grafiki i rysunku; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 15 ss. 221-229
Cena/Price:170
Numer katalogowy/Number:i16244
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wille wnętrza, varia polonica - varia, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody działacze narodowi - Polska dziennikarze i publicyści - Polska historycy i kronikarze - Polska literaci - Polska redaktorzy i wydawcy - Polska / architecture interiors/interior/ villas/villa, varia portraits/portrait / Architektur Inneres Villen/Villa, Varia Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich