Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16257
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lipsk / Leipzig / proces Józefa Ignacego Kraszewskiego
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Saksonia / Sachsen (Niemcy)
Tytuł/Title:proces lipski Józefa Ignacego Kraszewskiego 1883-1884 / "PROCES LIPSKI."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:233x350 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, nieco przycięty lewy margines karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 989 z 12.06.1884 s. 377
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze. Proces lipski J. I. Kraszewskiego zapoczątkowany aresztowaniem 13.06.1883 w Berlinie pod zarzutem działalności wywiadowczej na rzecz Francji, trwający do maja 1884 zakończony skazaniem (19.05) na karę 3 lat i pół roku więzienia w twierdzy w Magdeburgu, z powodu choroby płuc został w 1885 zwolniony za kaucją celem poratowania zdrowia. - Józef Ignacy Kraszewski (28.07.1812 Warszawa - 19.03.1887 Genewa) polski pisarz, publicysta i wydawca, historyk, krytyk literatury i sztuki, rysownik, kolekcjoner, także działacz społeczny i polityczny, najpłodniejszy polski pisarz. Wychował się w Romanowie (pow. Biała Podlaska) w majątku dziadków Malskich, uczęszczał do szkół w Białej Podlaskiej, Lublinie i Świsłoczy (pow. Wołkowysk), zaś w 1829 rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie studiował początkowo medycynę, a potem literaturę. Aresztowany za działalność spiskową w okresie od 3.12.1830 do 19.03.1832. Pozostał pod nadzorem policyjnym, następnie wyjechał do ojcowskiej wsi Dołhe (pow. Prużana), potem przebywał w Horodcu (pow. Kobryń), od 1837 dzierżawił wieś Omelno, następnie kupił wieś Gródek, potem Hubin (wszystkie pow. Łuck), zaś w 1854 otrzymał Kisiele (Wołyń), gdzie często przebywał do 1860. W latach 1841-1851 redagował wileńskie "Athenaeum". Od 1851 mieszkał w Warszawie, zaś od 1853 mieszkał w Żytomierzu, gdzie pełnił różne ważne funkcje społeczne i urzędowe, od 1860 do 1863 w Warszawie (był redaktorem "Gazety Codziennej" i "Gazety Polskiej"), potem zamieszkał w Dreźnie (w 1886 przyjął obywatelstwo saskie). Aresztowany w Berlinie 13.06.1883 i skazany w procesie lipskim w maju 1884 na karę 3 i pół roku twierdzy za zdradę stanu za współpracę z wywiadem francuskim. W dniu 7.11.1885 otrzymał przerwę w karze, podróżował do Włoch i Szwajcarii, zmarł w Genewie na zapalenie płuc. Debiutował literacko w 1831, autor 223 powieści i wielu innych utworów literackich, również aktywny i płodny publicysta, wybitny kolekcjoner głównie grafiki i rysunku; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 15 ss. 221-229
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Kraszewski Józef Ignacy]
Numer katalogowy/Number:i16257
Kategorie tematyczne/Categories:architektura sądy, etnografia konferencje, zjazdy, spotkania wydarzenia, historia sceny historyczne, portrety obce kraje Niemcy - portrety, portrety obce okres postacie 19 wiek, portrety obce zawody prawnicy zbiorowe, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody działacze narodowi - Polska dziennikarze i publicyści - Polska historycy i kronikarze - Polska literaci - Polska prawnicy - Polska redaktorzy i wydawcy - Polska zbiorowe - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski varia polonica - varia prawo / architecture courts/court, ethnography occurences, events/occurrence, event, history portraits/portrait varia law / Architektur Gerichte/Gericht, Etnographie Ereignisse/Ereignis, Geschichte Porträts/Porträt Varia Recht / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich