Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19810
Typ/Type:światłodruk
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Przyszowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Limanowa województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Łukowica
Tytuł/Title:Przyszowianie z wieńcem dożynkowym / "PRZYSZOWIANIE Z WIEŃCEM DOŻYNKOWYM"
Autor/Author:Józef Pieniążek
Sygnatura/Signature:Światłodruk sygnowany u dołu kompozycji: w lewym rogu "Przyszowa 1933" i w prawym rogu "Józef Pieniążek" oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Podhale w obrazach" i po prawej stronie "Józef Pieniążek mal." nadto poniżej pośrodku: "PRZYSZOWIANIE Z WIEŃCEM DOŻYNKOWYM"
Technika/Technique:światłodruk barwny na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:281x215 mm (kompozycja); ca 400x300 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1937
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Pieniążek: Podhale w obrazach. Album barwny. Lwów: Wydawnictwo "Podhale w Obrazach", 1937 (Część I tablica nr 14)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Pieniążek (1.03.1888 Pychowice [obecnie Kraków] - 25.05.1953 Kraków) grafik i malarz. W 1913 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiował w latach 1908-1913 pod kierunkiem Józefa Pankiewicza, a następnie Leona Wyczółkowskiego, potem pracował jako nauczyciel rysunków w szkołach średnich, w międzywojniu mieszkał we Lwowie, potem w Krakowie. Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, główne motywy twórczości to obrazy olejne i akwarele o motywach pejzażowych i architektonicznych z terenu Małopolski. W grafice przede wszystkim tworzył w technice akwaforty i akwatinty (kilka tek graficznych), najbardziej znany z akwarel dokumentujących kulturę ludową polskich górali Podhala, Spiszu, Orawy oraz Żywiecczyzny; zob. obszerny biogram SAP t. 7 ss. 112-116
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, nadto kserokopia spisu tablic z krótkimi objaśnieniami do tablic. Nakład teki wynosił 150 egzemplarzy. Ilustracja w szlachetnej, a także rzadkiej, kosztownej i trudnej, technice światłodruku barwnego. Cała teka obejmowała 40 tablic (Cz.1: Stroje i typy górali polskich, 17 tablic; Cz.2: Zabytki budownictwa kultury i sztuki kościelnej i ludowej na Podhalu, 23 tablice), nadto teksty innych autorów. Wbrew informacji na odwrotnej stronie karty tytułowej teka zawierała wyłącznie barwne tablice w światłodruku, autor nie dołączył zaplanowanych 10 tablic jednobarwnych. Ze spisu tablic: "Strój "lachów sądeckich" od Podegrodzia. Po lewej stoi właściciel Przyszowej (wieś w powiecie limanowskim) Adam Żuk-Skarszewski [...]. Gospodarz w gurmanie brażowej, typowej dla górali od Łącka"
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i19810
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe zwyczaje i obrzędy, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / collotype collotype printed in colours / Farbenlichtdruck Lichtdruck