Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i19939
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Katowice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Katowice województwo śląskie (katowickie)
Tytuł/Title:Katowice / "KATOWICE"
Autor/Author:Bogna Krasnodębska-Gardowska
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie w lewym dolnym rogu tablicy: "BOGNA KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA - KATOWICE"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:149x196 mm (kompozycja); 211x276 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1949
Pochodzenie/Origin:Z teki zbiorowej: Miasta polskie. Drzeworyty "9 grafików". Warszawa: Książka i Wiedza, 1949
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bogna Krasnodębska-Gardowska (19.03.1900 Sosnowiec - 21.01.1986 Kraków) graficzka, pedagog. Związana z Sosnowcem do 1917, potem kontynuowała naukę w Warszawie. Początkowo uczęszczała na pedagogiczne kursy rysunku i pracowała jako nauczyciel rysunku w warszawskim szkolnictwie średnim. Studiowała w latach 1923-1930 (w 1922 na semestrze próbnym) na Wydziale Grafiki Szkoły Sztuk Pięknych (SSP) w Warszawie, dyplom w 1930 u Władysława Skoczylasa. Jako członek "Rytu" 1926-1939 brała udział we wszystkich wystawach tej grupy. Do 1930 należała do Związku Polskich Artystów Grafików (ZPAG), zaś od 1934 członek Bloku Zawodowych Artystów Plastyków (BZAP), w 1930 otrzymała stypendium na roczny wyjazd do Paryża, w latach 1933-1935 prowadziła zajęcia w Szkole Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie. Pierwsze zbiorowe wystawy zagraniczne już w 1924, krajowe wystawy indywidualne od 1938. Wśród nagród m.in. Nagroda Miasta Krakowa 1928, srebrny medal na Powszechnej Wystawie Krajowej (PWK) w 1929, brązowy medal na międzynarodowej wystawie w Padwie 1933, złoty medal na Międzynarodowej Wystawie "Sztuka i Technika" w Paryżu w 1937. Do końca wojny związana z Warszawą (w powstaniu warszawskim straciła cały dorobek artystyczny), zaś potem z Krakowem, gdzie była członkiem grupy "9 Grafików" oraz w latach 1948-1966 wykładowcą Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Była też w latach 1956-1985 członkiem grupy "Zagłębie" w Sosnowcu. Żona Ludwika Gardowskiego (1890-1965). Tworzyła głównie grafikę realistyczną w technice drzeworytu i linorytu, nadto rysunek i ilustreację; zob. Agata Pietrzak: Mistrzyni współczesnego drzeworytu Bogna Krasnodębska-Gardowska. Katalog prac ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1999 oraz Krzyżanowska 2014 ss. 308-309 i inne
Literatura/Literature:Zob. Agata Pietrzak: Mistrzyni współczesnego drzeworytu Bogna Krasnodębska-Gardowska. Katalog prac ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1999 s. 34 poz. 76
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Nakład teki 3370 egzemplarzy
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Stadtkreis Kattowitz
Numer katalogowy/Number:i19939
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) / architecture compositions (including multiview ones) / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich