Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i19995
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Siesiki / Siesikai
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Zamek księcia Dowmonta / "ZAMEK KSIĘCIA DOWMONTA. Rysował z natury Andriolli. [...] 593"
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "Andriolli 1880" i w prawym rogu "K. PIAST."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:163x234 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w stanie co najmniej dobrym, wyraźne ślady (ciemne plamy) po starym pionowym i poziomym złożeniu karty, nadto liczne słabe rdzawe plamy (foxing)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 48 z 28.11.1880 s. 753
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Kazimierz Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23967
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Siesiki w ówczesnym powiecie wiłkomirskim. Zamek z XVI w. zbudowany przez Gabriela Dowmonta, w wieku XVIII w posiadaniu Radziwiłłów, a od 1745 Dowgiałłów, którzy byli jego właścicielami do 1940, po zniszczeniach odbudowany w 2. poł. XVIII w. na rezydencję, przebudowany 1820-1839, zniszczony w czasie II wojny światowej, od lat 90. XX w. restaurowany; zob. Rąkowski 1999 ss. 252-253
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i19995
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich