Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20012

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-plany
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Przyszłe tramwaje w Warszawie / "PRZYSZŁE TRAMWAJE W WARSZAWIE. [...] 598"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:178x237 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, u dołu kompozycji słaby ślad po starym poziomym złożeniu karty, słabe plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 48 z 28.11.1880 s. 768
Literatura/Literature:Bibliografia Warszawy 1971 łam 1880
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści rocznika nie podaje autorstwa tekstu ani też autorstwa rysunku według którego wykonano rycinę
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i20012
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski gospodarka komunikacja komunikacja miejska tramwaje tramwaje konne, varia mapy i plany / economy communication municipal transportation trams/tram, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Varia Karten und Pläne/Karte und Plan, Wirtschaft Verkehrswesen Stadtverkehr Straßenbahne/Straßenbahn / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich