Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20161
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kielce
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo świętokrzyskie (kieleckie)
Tytuł/Title:Kielce. Pałac biskupi XVII w. / "KIELCE. PAŁAC BISKUPI XVII w."
Autor/Author:Edward Falkowski (Doliwa-Falkowski)
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana pod kompozycją w prawym dolnym rogu: "Fot. E. Falkowski"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:261x379 mm (kompozycja); 298x400 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, po prawej stronie kompozycji bardzo nieznaczne zagięcie
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Z: teki fotograficznej: Polska w krajobrazie i zabytkach. Plansze fotograficzne. Cz. 2. Warszawa: "WSPÓLNA SPRAWA" Zakład Fotofilmów, [lata 60. XX wieku]
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Falkowski (Doliwa-Falkowski) (25.06.1913 Twer - 16.04.1998 Brwinów), fotograf, członek ZPAF od 1947 (członek-założyciel 1946 oraz członek honorowy), w czasie okupacji dokumentował życie okupowanej Warszawy, po II wojnie światowej zajął się fotografią krajoznawczą, pejzażową i turystyczną, bardzo liczne fotografie w prasie i wydawnictwach; zob. Fotografowie 1946-2006 s. 84
Uwagi/Comments:"Wspólna Sprawa" = Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów "Wspólna Sprawa" w Warszawie ul. Żelazna 40 (ostatni adres; nieistniejąca spółdzielnia powiązana z oświatą i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZNP, zmieniająca nazwy w czasie swej działalności). Zakłady Fotofilmowe WOSI. Bardzo rzadka fotografia. Fotografia pochodzi z teki reprodukcji fotograficznych wydanych do użytku szkolnego fotografii miast i regionów Polski autorstwa głównie znanych polskich fotografików. Fotografie formatu ca A3. Teka (-ki) nienotowana (-ne) w katalogach elektronicznych polskich bibliotek naukowych (ówcześnie, wbrew przepisom, nie przekazano egzemplarzy obowiązkowych wydanych tek fotograficznych do zbiorów publicznych!). Odwrocie (verso) fotografii czyste - bez treści
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i20161
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz / photography