Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01962

Typ/Type:zestaw czterech rycin na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Pińsk / Dawidgródek / Petryków / Ochowo / Пінск / Пинск / Давыд-Гарадок / Давид-Городок / Петрыкаў
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy (Białoruś): Pińsk i Ochowo - powiat Pińsk województwo poleskie / Dawidgródek - powiat Stolin województwo poleskie / Petryków - Białoruś do 1939
Tytuł/Title:[1] "MIESZCZANKA Z DAWIDGRÓDKA."'; [2] "WIDOK PIŃSKA ze strony południowéj"; [3] "MIESZCZANKA Z PETRYKOWA."; [4] "KOŚCIÓŁ W OCHOWIE POD PIŃSKIEM."
Autor/Author:1) i 2) Aleksander Regulski; 3) Kazimierz Krzyżanowski; 4) Edward Gorazdowski
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "PIŃSK I PIŃSZCZYZNA"
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie w obrębie kompozycji: 1) "A. R."; 2) "A. REGULSKI:"; 3) "K. K." (w odbiciu lustrzanym); 4) "A. K." i "E. GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 128x106 mm; 2) 165x233 mm; 3) 128x106 mm; 4) 173x235 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, ryciny z bardzo nieznacznymi plamkami w obrębie kompozycji, nieco poplamione marginesy kart
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 197 z 4.07.1863: ryciny 1) i 2) s. 260; ryciny 3) i 4) s. 261
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Aleksander Regulski (1839 Warszawa - 1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279. 2) Kazimierz Krzyżanowski (1844 Warszawa - 7.12.1885 Lwów) warszawski i lwowski drzeworytnik czynny w latach 1863-1876, związany przede wszystkim z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a we Lwowie ze "Strzechą", a także z wydawcami kalendarzy; zob. SAP t. 4 s. 311 i SAP Uzupełnienia s. 139. 3) Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 s. 400-401
Literatura/Literature:Grajewski 1972 notuje jedynie: 2) poz. 23464, 4) poz. 23249
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty w tym obszerny tekst (częściowo w kserokopii) autorstwa Antoniego Bądzkiewicza. Rzadkie ryciny. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunków (albo fotografii) wg którego wykonano ryciny. Ochowo - cerkiew cmentarna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, drewniana, zbudowana w 1758, przebudowana w 1864; zob. Rąkowski 1997 s. 170. Petryków w okresie II RP w granicach ówczesnej Białorusi, Dawidgródek w powiecie stolińskim (wcześniej w powiecie łuninieckim) w województwie poleskim
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i01962
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, etnografia Białorusini typy ludowe, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa statki śródlądowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church, economy communication sailing inland sailing ethnography folk types/folk type the Belarusians/the Belarusians, varia costumology / Architektur Kirchen/Kirche, Etnographie Volkstypen/Volkstyp Weißrussen, Varia Kostümkunde/Trachten, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich