Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20306

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Wawel / Zygmunt I Stary / Zygmunt II August
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Pomnik Zygmunta I i Zygmunta II."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:133x143 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty
Datowanie/Dating:1839
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 43 z 27.04.1839 s. 340
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 20569 (Zygmunt I Stary); poz. 20570 (Zygmunt II August)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z krótkim anonimowym tekstem. Dość rzadka rycina. - Zygmunt I Stary (1.01.1467 Kozienice - 1.04.1548 Kraków) wielki książę litewski i król Polski. Był przedostatnim z dynastii Jagiellonów. Urodził się jako przedostatni z sześciu synów Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, był ojcem m.in. Zygmunta II Augusta. Dwukrotnie żonaty: z Barbarą Zápolyą (1512), a po jej śmierci z Boną z rodu Sforzów (1518). Od 1498 władał księstwem głogowskim, od 1504 był starostą całego Śląska, a potem Łużyc, zaś rządy w Rzeczypospolitej objął po śmierci swego brata Aleksandra Jagiellończyka najpierw od 1506 jako wielki książę litewski, a od 1507 do śmierci król Polski. Kontynuował wojny litewsko-moskiewskie (wojny w latach 1507-1508, 1512-1522 i 1534-1537), toczył wojnę z Krzyżakami (1519-1521), zgadzając się na sekularyzację państwa zakonnego i przyjmując hołd pruski 1525 oraz z Mołdawią, zaś z Turcją zawarł pokój 1533. W latach 1526-1529 wcielił do Polski Mazowsze. Początkowo wspierał związki z Habsburgami (traktat wiedeński 1515), potem pod wpływem królowej Bony te związki uległy rozluźnieniu. Opierał się na stronnictwie magnackim mając na celu wzmocnienie władzy królewskiej, ustąpił jednak w 1537 po rokoszu (wojnie kokoszej) szlacheckiemu ruchowi egzekucji praw, protektor sztuki i nauki; zob. LHP s. 844 i SBHP t. 2 ss. 1742-1743
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Zygmunt I Stary]/[portret:Zygmunt II August]
Numer katalogowy/Number:i20306
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / lithograph / Lithographie