Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20334

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Królewiec / Königsberg / Bogusław Radziwiłł (1620-1669) książę, generał, gubernator Prus Książęcych / Anna Maria Radziwiłł (zm. 1667) córka Janusza Radziwiłła, żona Bogusława Radziwiłła
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Kaliningrad)
Tytuł/Title:[1] "Nagrobek Bogusława księcia Radziwiłła i małżonki jego, Anny Maryi, w kościele katedralnym ewangielickim w Królewcu. (Cały pomnik jest z czarnego marmuru; figury, herby i ozdoby z białego marmuru.)"; [2] "1. Trumna X. Anny Radziwiłłowéj, stojąca przy trumnie jéj męża Bugusława. Ozdoby, figury i herby są ze złotéj blachy. 2. Trumna Bogusława Radziwiłła, znajdująca się w kościele katedralnym ewangelickim królewieckim, z ozdobami z blachy srebrnéj."
Autor/Author:wg Adolfa Hutten Czapskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie bezpośrednio pod kompozycją: 1) po lewej stronie "ACzapski del" i po prawej stronie "Krolewiec 13 Sep. 1840"; 2) po prawej stronie "ACzapski del. Królewiec 1840."
Technika/Technique:litografie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 157x143 mm (ramka); 2) 137x140 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, w obrębie kompozycji nieznaczne rdzawe plamki, mocniejsze rdzawe plamy na marginesach karty (foxing), w typowy sposób przebija tekst z drugiej strony karty
Datowanie/Dating:1840
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 1) 15 z 10.10.1840 s. 113; 2) nr 16 z 17.10.1840 s. 124
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer wraz z obszernym anonimowym tekstem pt. "Bogusław Radziwiłł". Dość rzadkie ryciny. - Bogusław Radziwiłł herbu Trąby (3.05.1620 Gdańsk - 31.12.1669 pod Królewcem) książę, chorąży wielki litewski 1638, koniuszy wielki litewski 1646, generał gwardii królewskiej 1649, w 1655 przyjął protekcję Karola X Gustawa, od 1656 związany z elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem i z jego ramienia gubernator Prus Książęcych 1657-1669, protektor kalwinów; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 30 ss. 161-172 i inne materiały. - Anna Maria Radziwiłł (zm. 24.03.1667) córka Janusza Radziwiłła, żona Bogusława Radziwiłła od 24.11.1665; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 30 ss. 170-172
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Ostpreußen/Stadtkreis Königsberg/[portret:Radziwiłł Bogusław]/[portret:Radziwiłł Anna Maria]
Numer katalogowy/Number:i20334
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche / lithograph / Lithographie