Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01971
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Piotrków Trybunalski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Piotrków Trybunalski województwo łódzkie (piotrkowskie)
Tytuł/Title:"PETROKÓW" [1] "Kollegium po-Pijarskie i kościół Świętego Franciszka Ksawerego, widziane z Krakowskiego-Przedmieścia."; [2] "Kościół Świętego Franciszka Ksawerego. (1750-51)"
Autor/Author:1) Andrzej Zajkowski; 2) Bronisław Puc wg Adolfa Kozarskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "A. ZAJKOWSKI"; 2) "B. Puc".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 131x119; 2) 165x143 mm.
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 285 z 15.12.1870 s. 372.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142. 2) Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-ca 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878); zob. SAP t. 8 ss. 126-127.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Leona Rzeczniowskiego. Autorstwo Adolfa Kozarskiego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika. Na dolnej rycinie widoczne m.in. typy żydowskie oraz sklep z szyldem firmy Goldsteina. Zespół klasztorny popijarski: kościół (obecnie ewangelicki), barokowy, 1689-1718 i Kościół św. Franciszka Ksawerego w zespole kolegium pojeziuckiego, z lat 1695-1727, odbudowany w 1732 i po 1786, bazylikowy; zob. Atlas zabytków s. 272.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/pijarzy
Numer katalogowy/Number:i01971
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły panoramy szkoły, etnografia judaica Żydzi / architecture churches/church panoramas/panorama schools/school, ethnography Judaica the Jews / Architektur Kirchen/Kirche Panoramas/Panorama Schulen/Schule, Etnographie Judaika Juden / wood-engraving / Holzstich