Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01975

Typ/Type:zestaw pięciu rycin na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Piotrków Trybunalski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Piotrków Trybunalski województwo łódzkie (piotrkowskie)
Tytuł/Title:"Odrzwia kamienne i futro od okna w zamku piotrkowskim w zamku piotrkowskim." [tytuł tekstu]
Autor/Author:1) i 5) Feliks Zabłocki; 2) i 3) Ludwik Frick; 4) Aleksander Regulski; wszystkie wg Juliana Ceglińskiego na podstawie Antoniego Tomaszewskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: rycina 1) monogram wiązany "JC" i monogram wiązany "F. Z"; 2) monogram wiązany "JC" i "F. FRICK."; rycina 3) monogram wiązany "JC" i "L. FRICK"; rycina 4) monogram wiązany "AR"; rycina 5) monogram wiązany "JC" i monogram wiązany "fZ".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:od 122x119 do 163x117 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad starego złożenia karty na dolnych rycinach na obu kartach.
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 239 z 23.04.1864 ss. 152-153.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Feliks Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s. 68 i Rudniewska (Słownik) s. 138. 2) Ludwik Frick (Fryk) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1868, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 2 s. 249, Rudniewska (Słownik) s. 44 (obszerniej). 3) Aleksander Regulski (1839 Warszawa - 1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23479.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z artykułem autorstwa Leona Rzeczniowskiego w którym mowa o autorstwie Antoniego Tomaszewskiego. Autorstwo Juliana Ceglińskiego ustalono w oparciu o jego monogram wiązany ("JC", pisany jako "IC"), prawdopodobnie przerysował wszystkie 5 rysunków (w tym rycinę 4 bez jego sygnatury) A. Tomaszewskiego na płytę drzeworytniczą. Autorstwo Aleksandra Regulskiego ustalono w oparciu o jego monogram wiązany. Rzadkie ryciny. Zamek gotycko-renesansowy, 1511-1521, przekształcony 1670, obniżony 1869, obecnie siedziba muzeum; zob. Atlas zabytków s. 272 z ilustracją.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo
Numer katalogowy/Number:i01975
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne zamki / architecture architectural details/architectural detail castles/castle / Architektur Burgen/Burg architektonische Details/architektonisches Detail / wood-engraving / Holzstich