Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16306
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Petersburg / arcybiskup Aleksander Kazimierz Gintowt-Dziewałtowski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Rosja
Tytuł/Title:"Z obrzędu wręczenia paliusza Arcybiskupowi Gintowtowi dnia 13 Maja w Kościele Świętéj Katarzyny w Petersburgu. Ceremonia ucałowania ręki przez cały skład duchowieństwa. Rysował z natury Tadeusz Dmochowski."
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz wg Tadeusza Dmochowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "ANTOSZEWICZ."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:261x210 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 935 z 31.05.1883 s. 344
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 3125
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. - Aleksander Kazimierz Gintowt-Dziewałtowski często też Dziewałtowski-Gintowt (26.02.1821 Wojszkany pow. Wiłkomierz - 14.08.1889 Petersburg) arcybiskup metropolita mohylewski, administrator apostolski diecezji mińskiej. Ukończył seminarium duchowne w Wilnie, wyświęcony na kapłana w 1845. Wikariusz w Wiłkomierzu, w 1849 mianowany proboszczem w Janiszkach, a od 1855 proboszcz w Grodnie, dziekan kowieński. Otrzymał też godność kanonika. Został usunięty z Grodna i 2 lata spędził w Suwałkach, powodem retorsji był sprzeciw wobec wprowadzenia rytuału prawosławnego (trebnik). W 1872 mianowany biskupem sufraganem płockim, gdzie od 1874 był administratorem diecezji. W 1883 został mianowany arcybiskupem metropolitą mohylewskim i administratorem apostolskim diecezji mińskiej. Paliusz wręczył mu abp Wincenty Teofil Popiel w Petersburgu. Jako arcybiskup był w konflikcie z administracją carską popierającą księży rusyfikatorów tzw. "rytualistów", którym był przeciwny; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 7 ss. 473-474 i EK t. 5 łam 1086
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Gintowt-Dziewałtowski Aleksander Kazimierz]
Numer katalogowy/Number:i16306
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe uroczystości i obrzędy religijne, varia polonica - varia, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska zbiorowe - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday social scenes, themes/social scene, social theme, varia portraits/portrait / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest Sittenszenen/Sittenszene, Varia Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich