Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16321

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:nieustalone muzeum szwajcarskie / Wiktoria Wiedeńska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Szwajcaria
Tytuł/Title:"Medale pamiątkowe, znajdujące się w muzeum w Szwajcaryi."
Autor/Author:M. Różański
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie na dolnym lewym medalu (po prawej stronie): "MR."
Technika/Technique:drzeworyt na papierze
Wymiary/Size/Capacity:133x150 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 43 (1256) z 27.10.1883 s. 272
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Różański (Rożański) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1890, związany z drzeworytnią Władysława Bojarskiego, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto do książki Stanisława Witkiewicza "Na przełęczy" Warszawa 1881, autor około 30 drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 61-62, Rudniewska (Słownik) s. 114, a przede wszystkim SAP t. 9 ss. 187-188, który podaje, iż był aktywny w latach 1881-1890. Rycina "Brama Floryańska." w: Stanisław Stroynowski: Ziemia i jej mieszkańcy. T. 2. Europa Północno-Wschodnia. Warszawa: Ferdynand Hösick, 1879 s. 197 sygnowana: "Drz JS. AZ" i "M. R." wskazuje na autorstwo M. Różańskiego i jest jego pierwszą znaną pracą
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "S. B." autorstwa Stanisława Biedrońskiego; zob. SPPP t. 3 s. 97. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu, jak również autora rysunków wg których wykonano ryciny medali. Medale dotyczą Wiktorii Wiedeńskiej 1683 roku
Cena/Price:90
Numer katalogowy/Number:i16321
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski varia numizmatyka, medalierstwo, falerystyka obiekty muzealne i kolekcjonerskie polonica - varia / varia / Varia / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich