Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i16323
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold

Typ/Type:cztery ryciny na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Genewa / Antoni Patek / Wawrzyniec Gostkowski / Wincenty Gostkowski / Władysław Bandurski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Szwajcaria
Tytuł/Title:[1] "Antoni Patek. Wawrzyniec Gostkowski. Wincenty Gostkowski. (5798)"; [2] "Chronometr Wawrzyńca Gostkowskiego."; [3] "Władysław Bandurski"; [4] "Nowe wahadło wynalazku Bandurskiego (5799-5801)"
Autor/Author:Józef Holewiński
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Zegarmistrzostwo polskie w Genewie."
Sygnatura/Signature:Ryciny 1) i 3) sygnowane na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: 1) "HOLEWIŃSKI"; 3) "JH"; zaś ryciny 2) i 4) niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 163x120 mm (kompozycja); 2) 90x60 mm (kompozycja); 3) 79x64 mm (kompozycja); 4) 96x95 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 804 z 25.11.1880: rycina 1) s. 337; ryciny 2)-4) s. 340
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Holewiński (17.03.1848 Warszawa - 20.01.1917 Warszawa) malarz i rysownik, a przede wszystkim jeden z najwybitniejszych polskich drzeworytników, czynny jako rytownik w Warszawie od 1865 do początków XX w., uczeń Jana Styfiego i Wojciecha Gersona, w latach 1865-1890 związany z "Kłosami" (początkowo tu sygnował ryciny nazwiskiem "Cholewiński"), potem krótko z "Wędrowcem", a następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" (w "Kłosach" i "Tygodniku Ilustrowanym" był kierownikiem artystycznym), nadto do 1902 rytował dla niemieckiego "Moderne Kunst" i dla wydawnictw książkowych, bardzo płodny, wielokrotnie nagradzany i wysoko ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 3 ss. 98-99
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Stanisława Krupskiego. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunków wg których wykonano ryciny. - Antoni Norbert Patek (14.06.1811 Piaski (Lubelskie) - 1.03.1877 Genewa) uczestnik powstania listopadowego, zegarmistrz i działacz emigracyjny w Genewie. Podporucznik w powstaniu listopadowym odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Na emigracji początkowo we Francji, potem w Szwajcarii, gdzie początkowo zajął się handlem likierami, a następnie z sukcesami zajął się zegarmistrzostwem i w 1839 założył z innym polskim emigrantem Franciszkiem Czapkiem zakład zegarmistrzowski. Po rozwiązaniu spółki w 1845 założyli konkurencyjne firmy. Od 1845 w spółce ze szwajcarskim wynalazcą Adrianem Philippem i polskim emigrantem Wincentym Gostkowskim założył słynną firmę zegarmistrzowską, potem znaną pod nazwą "Patek Philippe". Od 1838 aktywny działacz emigracyjny w Genewie, od 1846 związany z Towarzystwem Demokratycznym Polskim (TDP), potem także związany z katolickimi zmartwychwstańcami; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 25 ss. 320-321 i Sudolski 2011 s. 259. - Wawrzyniec Gostkowski (XIX w.) syn Wincentego Gostkowskiego, zegarmistrz w Genewie. Uczył się sztuki zegarmistrzowskiej w zakładzie Henryka Majewskiego w Genewie, potem działał w firmie rodzinnej założonej przez swego ojca. - Wincenty Gostkowski (1807 Grzymki pow. Łomża - 29.10.1884 Genewa) kapitan w powstaniu listopadowym, emigrant, prawnik. We Francji w Tuluzie od 1834 kontynuował studia prawnicze rozpoczęte we 1828 w Warszawie, dyplom w 1836. Potem wyjechał do Genewy, gdzie został wspólnikiem Antoniego Patka i Adriana Philippa w firmie zegarmistrzowskiej i głównym inwestorem oraz odpowiadał za finanse firmy. Jak błędnie podaje Konarska 1986 s. 271; Gerber 1977 s. 9; Bielecki. Słownik t. 2 s. 101 (wszystkie odwołują się do Hipolit Stupnicki: Imionopis poległych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864. Lwów: nakład M. F. Poremba, 1865 s. 25) miał brać udział w powstaniu styczniowym i 20.09.1863 zginął pod Rydczewem (błędna nazwa miejscowości)); wg biogramu w Wikipedii na podstawie Krzysztof Dąbrowski: Polacy nad Lemanem w XIX wieku. Warszawa: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 1995, ss. 95-99 - odszedł z firmy Patek Philippe & Co. 21 stycznia 1876 po konflikcie głównie z A. Philippem i założył własną firmę zegarmistrzowską w Genewie, gdzie pracowali jego synowie. - Władysław Bandurski (XIX w.) zegarmistrz polski działający w Genewie, konstruktor wychwytu stosowanego w mechanizmach firmy Antoniego Patka (wahadło kompensacyjne), potem prowadził własną firmę zegarmistrzowską, aktywny działacz polskiej emigracji w Szwajcarii
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Patek Antoni]/[portret:Gostkowski Wawrzyniec]/[portret:Gostkowski Wincenty]/[portret:Bandurski Władysław]
Numer katalogowy/Number:i16323
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura zegary, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody inżynierowie i technicy - Polska wojskowi, powstańcy, konspiratorzy - Polska, przyroda technika i wynalazki, varia polonica - varia / architecture nature/wildlife technology and inventions/technology and invention, portraits/portrait varia / Architektur Natur Technik und Erfindungen, Porträts/Porträt Varia / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich