Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16324
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Genewa / Klaudyna Potocka
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Szwajcaria
Tytuł/Title:Grobowiec Klaudii Potockiej wzniesiony na cmentarzu genewskim w r. 1836 / "GROBOWIEC Klaudyi POTOCKIEY WŹNIESIONY NA SMĘTARZU GENEWSKIM W R. 1836. [...]"
Autor/Author:Eugène Nyon wg Józefa Kurowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: po lewej stronie "Joseph Kurowski del." i po prawej stronie "Eugène Nyon sc."
Technika/Technique:staloryt z akwafortą na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:153x100 mm (kompozycja); 264x176 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1839-1841
Pochodzenie/Origin:Z: Leonard Chodźko: La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée, ou scènes historiques [...]. [traktowany jako T. 4]. Paris: au Bureau Central, 1839-1841 tablica po s. 424
Inf. o Autorze/Information about an Author:Eugène Nyon (XIX w.) francuski rytownik czynny co najmniej w latach 1834-1848 w Paryżu, autor głównie widoków miejskich i winiet; zob ThB s. 544 i AKL. Index t. 9 s. 305
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. - Klaudyna (właściwie Klaudia) Potocka zd. Działyńska (27.08.1801 Kórnik pow. Poznań - 8.06.1836 Genewa) samarytanka powstania listopadowego, działaczka społeczna na emigracji. Otrzymała staranne wychowanie domowe w Dreźnie i Paryżu, od 1825 żona Bernarda Potockiego (1800-1874). Po wybuchu powstania listopadowego przedostała się do Warszawy wraz z mężem i bratem Tytusem Działyńskim. Tu aktywnie organizowała pomocniczą służbę samarytańską kobiet dla wojska, finansowała lazaret powstańczy, pracowała jako sanitariuszka i siostra szpitalna. Po upadku powstania emigrowała do Drezna, gdzie częściowo na własny koszt, organizowała instytucje opiekuńcze dla weteranów powstania. Potem zamieszkała w Genewie 1833 i urządziła własny dom opieki dla emigrantów polskich. Ceniona i szanowana przez całe środowisko polskiej emigracji; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 27 ss. 743-744
Cena/Price:270
Numer katalogowy/Number:i16324
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cmentarze nagrobki, grobowce, malarstwo polskie, rysunek polski varia polonica - varia / architecture cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard tombstones/tombstone, varia / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kirchhöfe/Kirchhof, Varia / etching steel engraving / Radierung Stahlstich