Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16327

Typ/Type:zestaw czterech druków (ilustracji) na czterech kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Genewa / Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) polski pisarz i publicysta, historyk
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Szwajcaria
Tytuł/Title:[1] "BRAMA CMENTARZA PLAINPALAIS. Rys. Edward Loevy. 7482"; [2] "MOWA T. T. JEŻA PRZED KAPLICĄ NA CMENTARZU PLAINPALAIS. Rys. Edward Loevy. 7483"; [3] "KOŚCIÓŁ SACRÉ-COEUR W GENEWIE 7484"; [4] "ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO ZA DUSZĘ Ś. P. KRASZEWSKIEGO, W KOŚCIELE SACRÉ-COEUR. RYS. EDWARD LOEVY. 7485"
Autor/Author:wg Edwarda Loevy'ego
Sygnatura/Signature:Ilustracje sygnowane na płycie: w prawym dolnym rogu kompozycji: 1) "Edward Loevy Genewa 22 Marca 1887."; 2) "Ed. Loevy Genewa 22 Marca 1887"; 3) "Edward Loevy Genewa 22 Marca 1887"; 4) "Edward Loevy Genewa 22 Marca 1887."
Technika/Technique:druki na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 205x129 mm (kompozycja); 2) 208x200 mm (kompozycja); 3) 108x148 mm (kompozycja); 4) 197x292 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu kart
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1137 z 14.04.1887: 1) s. 236; 2) s. 237; 3) s. 240; 4) s. 242
Literatura/Literature:Grajewski 1972: 1) poz 9144; 2) poz. 9163; 3) poz. 9158; poz. 4) nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z anonimowym tekstem: "Pogrzeb Kraszewskiego, list z Genewy". Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. - Józef Ignacy Kraszewski (28.07.1812 Warszawa - 19.03.1887 Genewa) polski pisarz, publicysta i wydawca, historyk, krytyk literatury i sztuki, rysownik, kolekcjoner, także działacz społeczny i polityczny, najpłodniejszy polski pisarz. Wychował się w Romanowie (pow. Biała Podlaska) w majątku dziadków Malskich, uczęszczał do szkół w Białej Podlaskiej, Lublinie i Świsłoczy (pow. Wołkowysk), zaś w 1829 rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie studiował początkowo medycynę, a potem literaturę. Aresztowany za działalność spiskową w okresie od 3.12.1830 do 19.03.1832. Pozostał pod nadzorem policyjnym, następnie wyjechał do ojcowskiej wsi Dołhe (pow. Prużana), potem przebywał w Horodcu (pow. Kobryń), od 1837 dzierżawił wieś Omelno, następnie kupił wieś Gródek, potem Hubin (wszystkie pow. Łuck), zaś w 1854 otrzymał Kisiele (Wołyń), gdzie często przebywał do 1860. W latach 1841-1851 redagował wileńskie "Athenaeum". Od 1851 mieszkał w Warszawie, zaś od 1853 mieszkał w Żytomierzu, gdzie pełnił różne ważne funkcje społeczne i urzędowe, od 1860 do 1863 w Warszawie (był redaktorem "Gazety Codziennej" i "Gazety Polskiej"), potem zamieszkał w Dreźnie (w 1886 przyjął obywatelstwo saskie). Aresztowany w Berlinie 13.06.1883 i skazany w procesie lipskim w maju 1884 na karę 3 i pół roku twierdzy za zdradę stanu za współpracę z wywiadem francuskim. W dniu 7.11.1885 otrzymał przerwę w karze, podróżował do Włoch i Szwajcarii, zmarł w Genewie na zapalenie płuc. Debiutował literacko w 1831, autor 223 powieści i wielu innych utworów literackich, również aktywny i płodny publicysta, wybitny kolekcjoner głównie grafiki i rysunku; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 15 ss. 221-229
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i16327
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura cmentarze kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe, varia funeralia pogrzeby polonica - varia / architecture cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard church interiors/church interior churches/church, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme, varia funerals/funeral / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche Kirchhöfe/Kirchhof, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene, Varia Begräbnisse/Begräbnis / table (figure) / Druck