Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20711
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Szczecin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo zachodniopomorskie (szczecińskie)
Tytuł/Title:Odra w okolicy Szczecina / "ODRA W OKOLICY SZCZECINA"
Autor/Author:Adam Śmietański
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod kompozycją w prawym dolnym rogu tablicy: "Fot. A. Smietański"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:269x388 mm (kompozycja); 299x396 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Z nieustalonej teki fotograficznych reprodukcji fotografii. Warszawa: WOSI [Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów] "Wspólna Sprawa", [196-]
Inf. o Autorze/Information about an Author:Adam Śmietański (9.12.1919 Podhajce - 7.12.1992 Klisino pow. Głubczyce) fotograf i fotoreporter, członek ZPAF od 1951 (Okręg Opolski potem Dolnośląski ZPAF). Fotografował amatorsko i praktykował w atelier fotograficznym Jakuba Korna w Brzeżanach od 1935, potem pracownik zakładu fotograficznego Władysława Matysiaka w Lublinie 1940-1942, własny zakład otworzył 1943 we Lwowie. Po repatriacji 1945 osiadł w Opolu, gdzie założył zakład fotograficzny "Foto-Wrzos". Debiutował od razu z sukcesami w ruchu wystawienniczym 1947 potem stale i licznie wystawiając w kraju i za granicą. Miał 9 indywidualnych wystaw, otrzymał liczne nagrody, autor kilku albumów fotograficznych, otrzymał też tytuł Honorowy Tytuł Artysta FIAP-AFIAP 1958 (1959). Był czynny do początków lat 70. XX w., kiedy choroba przerwała jego działalność. Mistrz miękkiego impresjonistycznego obrazu, najczęściej był autorem prac o motywach architektonicznych i krajoznawczych oraz reportażowych; zob. obszerny biogram Fotografowie 1946-2006 s. 381 i przede wszystkim katalog wystawy: Adam Śmietański. Fotografie. Opole: Muzeum Śląska Opolskiego, 2017 (ten dobrze udokumentowany i obszerny katalog prostuje pewne fakty i daty z życia artysty)
Uwagi/Comments:"Wspólna Sprawa" = Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów "Wspólna Sprawa" w Warszawie ul. Żelazna 40 (ostatni adres; nieistniejąca spółdzielnia powiązana z oświatą i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZNP, zmieniająca nazwy w czasie swej działalności). Zakłady Fotofilmowe WOSI. Bardzo rzadka fotografia. Fotografia pochodzi z teki reprodukcji fotograficznych wydanych do użytku szkolnego fotografii miast i regionów Polski autorstwa głównie znanych polskich fotografików. Fotografie formatu ca A3. Teka (-ki) nienotowana (-ne) w katalogach elektronicznych polskich bibliotek naukowych (ówcześnie, wbrew przepisom, nie przekazano egzemplarzy obowiązkowych wydanych tek fotograficznych do zbiorów publicznych!). Odwrocie (verso) fotografii czyste - bez treści
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze Zachodnie/Pommern/Stadtkreis Stettin/Oder
Numer katalogowy/Number:i20711
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa / architecture panoramas/panorama, economy communication sailing inland sailing / Architektur Panoramas/Panorama, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / photography