Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20713
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Górny Śląsk
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo śląskie
Tytuł/Title:Ślązaczka / "ŚLĄZACZKA"
Autor/Author:Edward Hartwig
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana w lewym dolnym rogu kompozycji: "E. Hartwig"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:285x370 mm (kompozycja); 299x376 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Z nieustalonej teki fotograficznych reprodukcji fotografii. Warszawa: WOSI [Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów] "Wspólna Sprawa", [196-]
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Hartwig (6.09.1909 Moskwa - 28.10.2003 Warszawa) jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, fotografii uczył się w zakładzie fotograficznym swego ojca Ludwika w Lublinie, w latach 1935-1937 odbył studia w Graphisches Institut pod kierunkiem Rudolfa Kopitza, potem prowadził wraz z żoną Heleną własny zakład fotograficzny w Lublinie, w latach 1944-1946 więziony przez NKWD w ZSRR, członek założyciel ZPAF oraz członek honorowy ZPAF, od 1950 zamieszkał w Warszawie prowadząc rozległą i wszechstronną działalność artystyczną, bardzo liczne wystawy indywidualne, albumy fotograficzne, nagrody i wyróżnienia; zob. Fotografowie 1946-2006 ss. 132-136
Uwagi/Comments:"Wspólna Sprawa" = Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów "Wspólna Sprawa" w Warszawie ul. Żelazna 40 (ostatni adres; nieistniejąca spółdzielnia powiązana z oświatą i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZNP, zmieniająca nazwy w czasie swej działalności). Zakłady Fotofilmowe WOSI. Bardzo rzadka fotografia. Fotografia pochodzi z teki reprodukcji fotograficznych wydanych do użytku szkolnego fotografii miast i regionów Polski autorstwa głównie znanych polskich fotografików. Fotografie formatu ca A3. Teka (-ki) nienotowana (-ne) w katalogach elektronicznych polskich bibliotek naukowych (ówcześnie, wbrew przepisom, nie przekazano egzemplarzy obowiązkowych wydanych tek fotograficznych do zbiorów publicznych!). Odwrocie (verso) fotografii czyste - bez treści
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien
Numer katalogowy/Number:i20713
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / photography