Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20717
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Centralny Dom Towarowy / "WARSZAWA. CENTRALNY DOM TOWAROWY"
Autor/Author:Adam Kaczkowski
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod kompozycją w prawym dolnym rogu tablicy: "Fot. A. Kaczkowski"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:288x371 mm (kompozycja); 292x399 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, w górnych rogach kompozycji i w dolnych rogach tablicy przekłucia po szpilkach, bardzo nieznaczne zagięcie lewego dolnego rogu, w centralnej części kompozycji ślad po flamastrze, ale pochodzący z użytej fotografii do powiększenia/reprodukcji (nie jest to ślad na tym egzemplarzu fotografii)
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Z nieustalonej teki fotograficznych reprodukcji fotografii. Warszawa: WOSI [Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów] "Wspólna Sprawa", [196-]
Inf. o Autorze/Information about an Author:Adam Kaczkowski (21.06.1917 Kraków - 30.09.1995 Warszawa) fotograf, członek ZPAF od 1950 (Okręg Warszawski ZPAF), w międzywojniu pracował jako fotograf i laborant w krakowskim zakładzie fotograficznym Zygmunta Gaszyńskiego, po wojnie pracował jako fotograf prasowy oraz w spółce z Franciszkiem Myszkowskim (fotografia teatralna i inna), szczególnie zajmował się tematyką chopinowską, także autor wystawy poświęconej obozom koncentracyjnym w Oświęcimiu i Brzezince, autor kilku albumów; zob. Fotografowie 1946-2006 s. 170
Uwagi/Comments:"Wspólna Sprawa" = Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów "Wspólna Sprawa" w Warszawie ul. Żelazna 40 (ostatni adres; nieistniejąca spółdzielnia powiązana z oświatą i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZNP, zmieniająca nazwy w czasie swej działalności). Zakłady Fotofilmowe WOSI. Bardzo rzadka fotografia. Fotografia pochodzi z teki reprodukcji fotograficznych wydanych do użytku szkolnego fotografii miast i regionów Polski autorstwa głównie znanych polskich fotografików. Fotografie formatu ca A3. Teka (-ki) nienotowana (-ne) w katalogach elektronicznych polskich bibliotek naukowych (ówcześnie, wbrew przepisom, nie przekazano egzemplarzy obowiązkowych wydanych tek fotograficznych do zbiorów publicznych!). Odwrocie (verso) fotografii czyste - bez treści. Centralny Dom Towarowy (CDT), Centralny Dom Dziecka, Dom Towarowy "Smyk", od 2018 budynek biurowy Cedet
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i20717
Kategorie tematyczne/Categories:architektura architektura modernizm domy i pawilony handlowe / architecture / Architektur / photography