Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20727
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Łazienki Królewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Łazienki. XVIII w. / "WARSZAWA. ŁAZIENKI. XVIII w."
Autor/Author:W. Kwiatkowski
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod kompozycją w prawym dolnym rogu tablicy: "Fot. W. Kwiatkowski"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:262x379 mm (kompozycja); 298x402 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, w górnej części kompozycji nieznaczna plama, złamany prawy górny róg nadto przekłucia po szpilkach w rogach tablicy w tym w lewym dolnym rogu nieznaczne przedarcie
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Z nieustalonej teki fotograficznych reprodukcji fotografii. Warszawa: WOSI [Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów] "Wspólna Sprawa", [196-]
Inf. o Autorze/Information about an Author:W. Kwiatkowski polski fotograf czynny w 2. połowie XX wieku, brak bliższych informacji
Uwagi/Comments:"Wspólna Sprawa" = Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów "Wspólna Sprawa" w Warszawie ul. Żelazna 40 (ostatni adres; nieistniejąca spółdzielnia powiązana z oświatą i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZNP, zmieniająca nazwy w czasie swej działalności). Zakłady Fotofilmowe WOSI. Bardzo rzadka fotografia. Fotografia pochodzi z teki reprodukcji fotograficznych wydanych do użytku szkolnego fotografii miast i regionów Polski autorstwa głównie znanych polskich fotografików. Fotografie formatu ca A3. Teka (-ki) nienotowana (-ne) w katalogach elektronicznych polskich bibliotek naukowych (ówcześnie, wbrew przepisom, nie przekazano egzemplarzy obowiązkowych wydanych tek fotograficznych do zbiorów publicznych!). Odwrocie (verso) fotografii czyste - bez treści
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i20727
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / photography